ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συγχρηματοδότηση Έργων από την Ε.Ε.


Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Συγχρημδοτύμενων Έργων


1.Αναβάθμιση Λιμανιού Λεμεσού

2.Εκβάθυνση του Λιμανιού Λεμεσού

3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταικών Συστημάτων
σε Δημόσια Κτίρια σχολεία και Στρατόπεδα


4.Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος
Αστρομερίτη – Περιστερώνας - Ακακίου

5. Αποχετευτικό Σύστημα Δήμου Αθηένου_______________________________________________
© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Διεύθυνση Ελέγχου