Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Ελέγχου
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Το Τμήμα Χαιρετισμός Διευθυντή

Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητέ επισκέπτη,

Σε καλωσορίζω στο δικτυακό χώρο της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Βασική αποστολή της Διεύθυνσης Ελέγχου είναι η διενέργεια εσωτερικού (τεχνικού και οικονομικού) ελέγχου σ' όλα τα Τμήματα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η παροχή στον Υπουργό και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα των ειδικοτήτων της.

Όραμα της Διεύθυνσης Ελέγχου είναι η εμπέδωση στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τα Τμήματά του της χρηστής διοίκησης και των άλλων γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου.

Κύριος στόχος της Διεύθυνσης Ελέγχου είναι η σύννομη, ορθή, αποτελεσματική και επιτυχής διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται από τα Τμήματα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η διασφάλιση ότι τα Τμήματα αυτά ενεργούν σε όλες τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, ο ρόλος της Διεύθυνσης Ελέγχου Ελέγχου διευρύνθηκε. Η Διεύθυνση Ελέγχου Ελέγχου ασκεί σήμερα το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα για τα μεγάλα και σημαντικά έργα, όχι μόνο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων αλλά και άλλων Υπουργείων, που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Πιστεύω ότι η εκ μέρους μας παροχή πληροφοριών προς τον πολίτη για την αποστολή και δραστηριότητες μας είναι σημαντική αφού η αμφίδρομη επικοινωνία με τον πολίτη αποτελεί βασικό συστατικό υλοποίησης της αποστολής μας. Φιλοδοξούμε ότι αυτός ο δικτυακός χώρος θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη του στόχου αυτού.

Μπορείτε να υποβάλετε στη Διεύθυνσης μας οποιοδήποτε παράπονο, καταγγελία ή εισήγησή σας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν απόρρητα και δεν θα δημοσιοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση σας. Ανώνυμες καταγγελίες επίσης εξετάζονται θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι η αδυναμία της αμφίδρομης επικοινωνίας μάς στερεί την ευχέρεια αναζήτησης περαιτέρω στοιχείων που θα καθιστούσαν ευκολότερη τη διερεύνηση του θέματος.

Προσβλέπουμε και αναμένουμε τις δικές σας εισηγήσεις για τη βελτίωση του δικτυακού αυτού χώρου αλλά και του τρόπου λειτουργίας του Διεύθυνσης.

Σας ευχαριστώ.

Αγάθη Χρίστου

Αν. Διευθύντρια ΕλέγχουΚυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012

Κυβερνητική Πύλη

Δημόσιες Συμβάσεις

Ψηφιακή Τηλεόραση

Πολεοδομική Αμνηστία

Προώθηση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ)