Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Διεύθυνση Ελέγχου

Καλώς Ορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Διεύθυνση Ελέγχου

Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αποτελεί ουσιαστικό «εργαλείο» του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου για την άσκηση πρωτοβάθμιου (κυρίως προληπτικού αλλά ορισμένες φορές και κατασταλτικού) ελέγχου στα Τμήματα του Υπουργείου, κυρίως στα τεχνικά Τμήματα δηλαδή το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, η Διεύθυνση Ελέγχου κέκτηται αυτοτελούς αρμοδιότητας διενέργειας τεχνικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στα Τμήματα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6/4/2005 η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου η ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα έργα του που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα Μεταφορών για την προγραμματική περίοδο 2004-2006. Για τη υφιστάμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Διεύθυνση Ελέγχου έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας για έργα που αφορούν και Υπουργεία πέραν του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Συγκεκριμένα, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4/7/2007, η Διεύθυνση Ελέγχου αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας για όλα τα μεγάλα έργα τα οποία ενδεχομένως να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς του περιβάλλοντος, ενέργειας και μεταφορών καθώς και τις λοιπές παρεμβάσεις μεταφορών και για όλα τα «μεγάλα έργα υποδομής». Τέτοια έργα είναι τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αναβάθμιση του λιμένος Λεμεσού, το σύστημα δημόσιων μεταφορών, τα έργα για διαχείριση υδάτινων πόρων, τα αποχετευτικά συστήματα σε κοινότητες κ.λπ. Τα νέα καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στη Διεύθυνση Ελέγχου είναι σε όγκο και ευθύνη πολύ μεγάλα και έχουν αυξήσει σημαντικά το φάσμα των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Διεύθυνση Ελέγχου έχει αναλάβει καθήκοντα σε τομείς ειδικοτήτων (περιβάλλον και ενέργεια) με τους οποίους μέχρι πρότινος δεν ασχολείτο.Κυπριακή Προεδρία ΕΕ 2012

Κυβερνητική Πύλη

Δημόσιες Συμβάσεις

Ψηφιακή Τηλεόραση

Πολεοδομική Αμνηστία

Προώθηση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ)