ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης Συνεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών Εσωτερικού για την περίοδο 07/11/2017 - 06/11/2022. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων 15/09/2017
Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ζητά τη σύναψη συνεργασίας για παροχή της Υπηρεσίας Ταχυμεταφορών Εσωτερικού. Για το σκοπό αυτό, δημοσιεύεται το παρόν έγγραφο-πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συνεργασίας από ενδιαφερόμενους συνεργάτες.
8_8_2017_ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-Πρόταση Συνεργασίας Final (3).docx (831,47 Kb)
_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Κυπριακά Ταχυδρομεία