ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ταχυδρομικές Επιταγές

Γενικά
  • Η υπηρεσία προσφέρεται από όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία
  • Οικονομικός τρόπος αποστολής χρημάτων
  • Εξαργύρωση σε όλα τα ταχυδρομικά Γραφεία ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Επιταγές εσωτερικού και εξωτερικού (επιλεγμένες χώρες)
  • Ένας παραδοσιακός τρόπος για αποστολή χρημάτων ή για πληρωμές συνδρομών, προστίμων, τελών κλπ.
No documents found


_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Κυπριακά Ταχυδρομεία