ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαφημιστικά χωρίς Διεύθυνση

Γενικά
  • Οικονομικός και ευέλικτος τρόπος διαφήμισης.
  • Τρία διαφορετικά κανάλια παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  • Ευελιξία στην έκταση της διανομής.

Η διανομή διαφημιστικών εντύπων, εμπορικών δειγμάτων και άλλων μικρών διαφημιστικών αντικειμένων αποτελεί μια αναπτυσσόμενη δραστηριότητα που προσφέρει ευρεία κάλυψη σε πολύ οικονομικές τιμές.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρουν τρία διαφορετικά κανάλια παράδοσης:

  • Σε οικιακά και επαγγελματικά υποστατικά
  • Στις Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες
  • Στις θυρίδες συναλλαγής με το κοινό στα Ταχυδρομικά Γραφεία.

Το έμπειρο προσωπικό των Κυπριακών Ταχυδρομείων μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την εκστρατεία σας με τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η επένδυσή σας και να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προσφέρουν κάλυψη από συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς μέχρι και παγκύπρια κάλυψη, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του πελάτη.
_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Κυπριακά Ταχυδρομεία