Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακά Ταχυδρομεία

Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ)


1. Γενική Ενημέρωση

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Για την παροχή των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ., λήφθηκε υπόψη η αξιοποίηση του υφιστάμενου ταχυδρομικού δικτύου, ένα δίκτυο οικείο και εύκολα προσβάσιμο στον πολίτη. Για το σκοπό αυτό ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου , έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι φιλικοί προς τους επισκέπτες και χρηστικοί ως προς την εξυπηρέτηση τους.

Στόχος της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΟ., είναι η παραχώρηση δυνατότητας στον πολίτη να εξυπηρετείται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για μεγάλο μέρος των υπηρεσιών του δημοσίου από ένα σημείο εξυπηρέτησης, αποφεύγοντας έτσι την μετακίνηση του από μια υπηρεσία στην άλλη καθώς και την αχρείαστη γραφειοκρατία.

2. Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Τα ΚΕ.ΠΟ. προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες ως ακολούθως:

· Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
· Υπουργείο Οικονομικών
· Υπουργείο Εσωτερικών
· Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
· Υπουργείο Υγείας

Για περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία του με το σχετικό τέλος, όπου προβλέπεται, παρακαλώ πατήστε εδώ.

3. Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ.

Οι Υπηρεσίες ΚΕ.ΠΟ. παρέχονται από τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία, ως ακολούθως:

(α) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας
Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος


(β) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού
16ης Ιουνίου 1943 3, 3022 Λεμεσός

(γ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας
Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023 Λάρνακα

(δ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου
Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025 Πάφος

4. Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στα υπό αναφορά Γραφεία είναι συνεχόμενο, από τις 08:00 - 15:00, Δευτέρα με Παρασκευή.

5. Για πληροφορίες του κοινού

Γενικές πληροφορίες προς το κοινό , θα παρέχονται από τον παγκύπριο αριθμό του Τηλεφωνικού Κέντρου των Κυπριακών Ταχυδρομείων και Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΚΕΠ) 77778013 και 1434 αντίστοιχα.No documents found

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
api
Track & Trace
Υπολογιστής Τελών
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ταχυδρομικά Γραφεία
Moneygram
EMS Courier
Διαδικτυακή Πύλη
ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕ.ΠΟ)
ΝΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΕΠΑ
Κάντε μας Like στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter