Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακά Ταχυδρομεία

Έντυπο Μόνιμης Παραγγελίας


ΟΝΟΜΑ / Name
ΕΠΙΘΕΤΟ / Lastname
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / Full Address
Ηλεκτρονική Διεύθυνση / Email
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ / Customer Number (αν υπάρχει / if available)
Εγγράφομαι συνδρομητής για το ακόλουθο φιλοτελικό υλικό από (ημερομηνία) / I subscribe for the following philatelic material as from (date)


ΕΚΔΟΣΗ / Issue
ΑΡΙΘΜΟΣ / Number
ΑΣΦΓΡΑΓΙΣΤΑ
MINT
XXX
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ
C.T.O.
ΦΑΚΕΛΑ
Π.Η.Κ.
FDC's
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Κοινή) - DEFINITIVE SETS
ΣΕΙΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - EUROPA SETS
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ - COMMEMORATIVE SETS
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ - SOUVENIR SHEETS
ΤΕΥΧΙΔΙΑ - BOOKLETS
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ILLUSTRATED AIR LETTERS
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ - POSTCARDS
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ - VENDING MACHINE STAMP ADHESIVE LABELS
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ - PRESENTATION PACKS
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΡΑΜΑΤΟΣΗΜΩΝ - PRESENTATION PACKS VENDING MACHINE STAMP ADHESIVE LABELS
ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Φ.Π.Η.Κ. - SPECIAL STAMP ALBUMS WITH STAMPS AND FDC's
ΜΑΞΙΜΟΥΜ ΚΑΡΤΕΣ - MAXIMUM CARDS

Ταχυδρομικά Τέλη / Postage
Παρακαλώ ταχυδρομήστε την παραγγελία μου / Please dispatch my order

Για τις τρέχουσες τιμές συναλλάγματος πατήστε εδώ


ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
api
Track & Trace
Υπολογιστής Τελών
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ταχυδρομικά Γραφεία
Moneygram
EMS Courier
Διαδικτυακή Πύλη
ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕ.ΠΟ)
ΝΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΚΕΠΑ
Κάντε μας Like στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter