ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία192(I)_2004_Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος του 2004_el.PDF N. 192(I)_2004_Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος του 2004_el.PDF (Μέγεθος Αρχείου: 162,17Kb)
1972-86_Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος_el.PDF
N. 1972-86_Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος_el.PDF (Μέγεθος Αρχείου: 441,75Kb)
67(I)_2010_Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών (τροποποιητικός) Νόμος του 2010_el.PDF
Ν. 67(I)_2010_Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών (τροποποιητικός) Νόμος του 2010_el.PDF (Μέγεθος Αρχείου: 326,23Kb)
86(Ι)_2007_περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007_el.pdf
Ν. 86(Ι)_2007_περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007_el.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 936,26Kb)


Πίσω

_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών