Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αξιολογήσεις Προσφορών


Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.18.049.Π.ΗΜΥ - 03/12/2018Σχετικά Αρχεία:
ocx Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Πρότυπο Έκθεσης Aξιολόγησης Προμηθειών.doc


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO