Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί > Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για Οχήματα στο Τέλος του κύκλου ζωής τους

Εξουσιοδοτημένοι ΟργανισμοίΑδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για Οχήματα στο Τέλος του κύκλου ζωής τους

Για τις Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους για σωστή περιβαλλοντική επεξεργασία, ανοίξτε το πιο κάτω αρχείο:


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word κατάλογος αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων για επεξεργασία OTKZ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 65,27Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO