Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Νομοθεσία > Ταχογράφοι > Διοικητικές, Τεχνικές και Άλλες Απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής

ΝομοθεσίαΤαχογράφοι - Διοικητικές, Τεχνικές και Άλλες Απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απαιτήσεις για έγκριση συνεργείων ταχογράφων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 397,87Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Απαιτήσεις για εκδοση καρτών ταχογράφων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 8850,54Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Κενές Θέσεις

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN