Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Έντυπα > Ηλεκτρισμός

ΈντυπαΗλεκτρισμός


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Form 60 18-1 Τελικό.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2072,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
HMY 58_07_1 _Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης_19_09_08.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 221,32Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
HMY 59_07_1 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρ Εγκ μετά από Μικρής Κλίμακας Εργασίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 288,32Kb)
09.08.pdf
HMY60 07_1_Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρ Εγκ_19.09.08.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 254,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΗΚ 63A_K_Αποτελέσματα Ελέγχου Εγκατάστασης από Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη_30_10_08.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 60,28Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΗΚ 63K_Υπευθυνη Δήλωση Αδειούχου Μελετητή και Εγκαταστάτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης_19_09_08.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 709,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για έκδοση Άδειας Ενάσκησης Επιχείρησης_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 68_16_1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 266,2Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 70_16_1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 266,2Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Αν Τεχνικού Ηλεκτρολογίας_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 64_16_1.docx (Μέγεθος Αρχείου: 99,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρ Εγκ_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 65_16_1.docx (Μέγεθος Αρχείου: 97,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 63_16_1.docx (Μέγεθος Αρχείου: 99,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 67_16_1.docx (Μέγεθος Αρχείου: 97,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή_ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΥ 66_16_1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 276,91Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΑΗΚ Ε_ΔΔ_514 Δήλωση Ηλεκτρολόγου ότι η εγκατάσταση είναι έτοιμη για έλεγχο 17 έκδοση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 165,99Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΑΗΚ Ε_ΔΔ_516 Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Μελετητή και Εγκαταστάτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 225,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΗΜΥ 58 18-1 Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 17 έκδοση Αναθεωρημένο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1284,1Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο ΗΜΥ 59_18_1 Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης μετά από Μικρής Κλίμακα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 381,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΈΝΤΥΠΟ_ΗΜΥ_61_18_Υπεύθυνη Δήλωση και Ανακοίνωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 441,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΗΜΥ 51_06_Αίτηση για Έλεγχο Εγκ Ηλεκτρ Εξ που Ηλεκτροδοτείται από Ιδιωτικό Σύστημα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 34,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΗΜΥ 52_06_Αποτελέσματα Ελέγχου Εγκ Ηλεκτρ Εξ που Ηλεκτροδοτείται από Ιδιωτικό Σύστημα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 36,21Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΗΜΥ_001_15_Υπεύθυνη_δήλωση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 35,19Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Declaration_Form for Temporary Provision of Services in the Republic of Cyprus.doc (Μέγεθος Αρχείου: 429,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Έντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.doc (Μέγεθος Αρχείου: 440,1Kb)
15-1_ΑΙΤΗΣΗ για συμμετοχή στις εξετάσεις αναθ.docx
69.15-1_ΑΙΤΗΣΗ για συμμετοχή στις εξετάσεις αναθ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 119,12Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις