Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΝομοθεσίαΗλεκτρολογικός
Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης - Νόμοι


.. Τροποποιητικός Νόμος του 2011.pdf N 7(I)_2011_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων... Τροποποιητικός Νόμος του 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 483,66Kb)
.. Tροποποιητικός 2 Νόμος του 2011.pdf
N 90(Ι)_2011_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων... Tροποποιητικός 2 Νόμος του 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2274,21Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ν 29(Ι)_2003_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων Tροποποιητικός 1 του 2003.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 279,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ν 30(Ι)_2002_Ο περί Βασiκών Απαιτήσεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 405,69Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ν 89(Ι)_2005_ Ο περί Βασικών Απαιτήσεων Τροποποιητικός 3 του 2005.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 85,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ν 258(Ι)_2004_Ο περί Βασικών Απαιτήσεων Τροποποιητικός 2 του 2004.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 49,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ-Ενοποίηση Νόμων 30(Ι)-2002 και 29((Ι)-2003.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 258,47Kb)
pdf.pdf
N 54(I)_2013_O περί Βασικών Απαιτήσεων Τροποποιητικός του 2013.pdf.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 162,71Kb)


Πίσω


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Κενές Θέσεις