ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εξουσιοδοτημένα Πρόσωπα και ΟργανισμοίΑδειοδοτημένα Συνεργεία για Ταχογράφους

Αδειοδοτημένα Συνεργεία για Συσκευές Περιορισμού Ταχύτητας

Αδειοδοτημένα Συνεργεία για Βυτιοφόρα Βενζίνης

Αδειοδοτημένοι Οργανισμοί Ελέγχου Μεταφερόμενου Εξοπλισμού Πίεσης

Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για Οχήματα στο Τέλος του κύκλου ζωής τους

Αδειούχοι Συντηρητές Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)

Εξουσιοδοτημένοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Για Τεχνίτες Συστημάτων Υγραεριοκίνησης

Στοιχεία επαγγελματιών ηλεκτρολόγων που κατέχουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Εγγραφής

Kατάλογος με τους τεχνίτες οχημάτων που έχουν συγκατατεθεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος

Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί Για Πρόγραμμα Ανάκτησης Αερίων

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών