Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

ΑρχείοShow details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
- 07/12/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.118E
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.110.Π.ΗΜΥ
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.110.Π.ΗΜΥ
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2017.099
- 29/11/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.091.E
- 13/10/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.102.Ε. ΗΜΥ
- 13/10/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.096.E
- 13/10/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.054.Π. ΗΜΥ
- 20/09/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.062
- 08/09/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.075.Ε.ΗΜΥ
- 08/09/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.067.Ε.ΗΜΥ
- 31/08/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.039.01
- 31/08/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.028.ΣΣ.ΗΜΥ
- 10/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.17.059.Π
- 10/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.070.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 17.056
- 06/07/2017 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.17.035
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 16.055.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 17.042.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.17.039.ΕΓΛ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.17.034.ΕΓΛ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.17.033.ΕΓΛ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 17.021.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 17.029.ΣΣ.ΗΜΥ
- 09/06/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.020.2017.027.Ε.ΗΜΥ
- 30/03/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.020.16.018.Π.ΗΜΥ
- 28/03/2017 Έκθεσης Aξιολόγησης Αρ. Διαγωνισμού 13.25.020.17.023
- 24/03/2017 Έκθεση Αξιολόγησης Aρ.Διαγωνισμού: 13.25.20.2017.002.E.HMY
- 02/02/2017 Έκθεση Επιτροπής Αξιολόγησης Αρ. Διαγωνισμού 16-053-ΣΣ
Show details for 20152015


Δημόσιες Συμβάσεις

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Find us on Facebook


Χαιρετισμός Διευθυντή

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI)

IHeERO

Σχέδιο επιχορήγησης για εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης

Εξετάσεις Ηλεκτρολόγων

CyprusFlightPass_GR

CyprusFlightPass_EN

Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο

Σχέδιο δημοσίευσης

Κενές Θέσεις