ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Προσφορών- 28/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης23.020.ΣΣ.ΗΜΥ
- 28/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.031
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.033
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.026.ΣΣ.ΗΜΥ
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.022.ΣΣ.ΗΜΥ
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.028.ΣΣ.ΗΜΥ
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.030
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.003
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.032
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.002
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.096.ΣΣ.ΗΜΥ
- 15/06/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.036
- 06/04/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 23.015.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/04/2023 Έκθεση Αξιολόγησης 22.095.ΣΣ.ΗΜΥ


Αρχείο

_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών