ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Προσφορών- 17/10/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.35.020.19.089
- 17/10/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.078.ΕΠ.ΗΜΥ
- 17/10/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2019.083
- 11/09/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.35.020.19.073
- 11/09/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.35.020.19.064
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.042.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.028.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.027.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.009.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.006.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.005.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.003.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.002.ΕΠ.ΗΜΥ


Αρχείο

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών