ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Προσφορών- 30/07/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.068.ΕΠ.ΗΜΥ
- 30/07/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.055.ΕΠ.ΗΜΥ
- 30/07/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.039.ΕΠ.ΗΜΥ
- 30/07/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.022.ΕΠ.ΗΜΥ
- 30/07/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2019.045
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.042.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.028.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.027.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.009.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.006.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.005.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.003.ΕΠ.ΗΜΥ
- 28/06/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.19.002.ΕΠ.ΗΜΥ
- 05/04/2019 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2018.066


Αρχείο

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών