ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Προσφορών- 13/11/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.042
- 13/11/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.025
- 13/11/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.075
- 27/10/2020 Έκθεσης Aξιολόγησης 13.25.020.20.018.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.044.ΣΣ.ΗΜΥ
- 27/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ13.25.020.20.092.E.ΗΜΥ
- 27/10/2020 Έκθεσης Aξιολόγησης 13.25.020.20.071
- 19/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13.25.002.020.08
- 19/10/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13.25.20.20.020.ΕΠ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.050.ΕΠ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.026
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.070.ΣΣ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2020.082
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.036.ΣΣ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.061.ΣΣ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.053.ΕΠ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.049.ΕΠ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.024.ΕΠ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.011.ΕΠ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.005.ΕΠ.ΗΜΥ
- 12/10/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.001.ΣΣ.ΗΜΥ
- 16/09/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.073.ΣΣ.ΗΜΥ
- 16/09/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2020.073
- 07/09/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 24.2020.014
- 07/09/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2020.069
- 07/09/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.065.ΣΣ.ΗΜΥ
- 07/09/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.052
- 07/09/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2020.031
- 26/08/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.20.040
- 11/08/2020 Έκθεση αξιολόγησης_20.037.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/08/2020 Έκθεση αξιολόγησης_13.25.020.2020.068
- 06/08/2020 Έκθεση αξιολόγησης_13.25.020.20.038.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/08/2020 Έκθεση αξιολόγησης_13.25.020.19.082.ΣΣ.ΗΜΥ
- 06/08/2020 Έκθεση αξιολόγησης_20_072_Ε
- 06/08/2020 Έκθεση αξιολόγησης_13.25.020.20.028
- 30/07/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 20.047.ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/07/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.023.ΕΠ.ΗΜΥ
- 23/07/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.022.ΕΠ.ΗΜΥ
- 23/07/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.021.ΕΠ.ΗΜΥ
- 23/07/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.012.ΕΠ.ΗΜΥ
- 23/07/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.008.ΕΠ.ΗΜΥ
- 23/07/2020 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.20.20.002.ΕΠ.ΗΜΥ


Αρχείο

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών