ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αξιολογήσεις Προσφορών- 23/06/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.022
- 23/06/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.024.ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/06/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.028.ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/06/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.103
- 23/06/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.021
- 23/06/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.00.2ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/06/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.05
- 03/05/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.003
- 03/05/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 22.001
- 03/05/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.005.02.ΕΠ/ΗΜΥ
- 03/05/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.085.ΣΣ.ΗΜΥ
- 31/03/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.089
- 31/03/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.090.ΣΣ.ΗΜΥ
- 31/03/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.2021.108.Ε.ΗΜΥ
- 31/03/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.032
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.046
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.074
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.028
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.107.ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.101
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.063.ΣΣ.ΥΜΗ
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.082
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 21.060.ΣΣ.ΗΜΥ
- 23/02/2022 Έκθεση Αξιολόγησης 13.25.020.21.102


Αρχείο

_______________________________________________
© 2011 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών