Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Απαιτήσεις για πιστοποιητικά εγγραφής οχημάτων που μεταφέρονται ή εισάγονται μεταχειρισμένα από το εξωτερικό 24.07.2020

24/07/2020

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώνει ότι, για την εγγραφή στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων, οχήματος που εισάγεται ή μεταφέρεται μεταχειρισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία από το εξωτερικό, απαιτείται η προσκόμιση αυθεντικού πιστοποιητικού εγγραφής του οχήματος που εκδόθηκε από την Αρμόδια Αρχή Εγγραφής Οχημάτων της χώρας στην οποία αυτό ήταν εγγεγραμμένο. Εξαίρεση αποτελούν χώρες με πλήρες μηχανογραφικό σύστημα το οποίο δίνει πρόσβαση για επιβεβαίωση και εκτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων/εγγράφων, όπως η Σιγκαπούρη.

Σημειώνεται ότι, κατά τους τελευταίους μήνες, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών γίνεται δέκτης πάρα πολλών αιτημάτων για εγγραφή οχημάτων που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγγραφής, από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ). Το Τμήμα επικοινώνησε με την Αρμόδια Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία μας πληροφόρησε τα ακόλουθα:

· Από τις 11/02/2019, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής («Export Certificate»).

· Δεν εκδίδεται νέο πιστοποιητικό εγγραφής (V5C) για όχημα που πωλείται και αποστέλλεται εκτός ΗΒ. Κατά την αγορά οχημάτων από έναν έμπορο/πωλητή αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το V5C θα πρέπει να είναι μαζί με το όχημα και, αν όχι, ο αγοραστής να το ζητήσει από τον πωλητή, προκειμένου να το παρουσιάσει στις Αρμόδιες Αρχές της χώρας που θα μεταφερθεί για εγγραφή το όχημα.

· Έχουν σταλεί ενημερωτικές ανακοινώσεις στους έμπορους και γενικά στην αγορά αυτοκινήτου του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε οι έμποροι/πωλητές να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να παραδίδουν το V5C σε αγοραστές που δεν έχουν διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξάγουν το όχημα.


Με βάση τα πιο πάνω –

· οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται μεταχειρισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την 1/9/2020 και μετά, τα οποία δεν συνοδεύονται με το αυθεντικό πιστοποιητικό εγγραφής τους (V5C για το ΗΒ) ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά για εγγραφή στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων,

· για οχήματα που θα έχουν εισαχθεί ή μεταφερθεί μεταχειρισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι την 1/9/2020 και δεν συνοδεύονται με αυθεντικό πιστοποιητικό εγγραφή, θα πρέπει να αποσταλεί επιστολή από τον εισαγωγέα προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών μέχρι τις 30/9/2020, με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία για το όχημα (τιμολόγιο και άλλα τεκμήρια αγοράς, έγγραφα φόρτωσης και εκτελώνισης, έγγραφα ελέγχων – π.χ. «HPI»), ώστε αυτά να ελεγχθούν για να κριθεί κατά πόσο και με ποια διαδικασία θα είναι δυνατό να εγγραφούν στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων.
O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων