Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Μέγιστος αριθµός προσώπων στα οχήµατα κατά τη διάρκεια µετακινήσεων

31/03/2020

Ενόψει του περιεχοµένου του περί Λοιµοκαθάρσεως (Καθορισµός Μέτρων για Παρεµπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), ∆ιάταγµα (Αρ. 12) του 2020 και ειδικότερα της παραγράφου 2 (ζ) αυτού, το Τµήµα Οδικών Μεταφορών τονίζει ότι, ο αριθµός προσώπων, συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια µετακινήσεων µε ταξί, ιδιωτικά ή /και άλλα οχήµατα δεν θα υπερβαίνει τα τρία.O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων