Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων απέστειλε επιστολή στην Επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 08.05.2020

08/05/2020

Σε συνέχεια της άτυπης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Απριλίου 2020, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος απέστειλε σήμερα επιστολή στην Επίτροπο Μεταφορών κα Adina Vγlean αναφέροντας ότι η Κύπρος λόγω της απομακρυσμένης και απομονωμένης γεωγραφικής της θέσης, έχει επηρεαστεί σημαντικά, στον τομέα της οικονομίας, από την πανδημία Covid-19. Ο κ. Καρούσος επεσήμανε ότι η οικονομία της Κύπρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους τομείς του τουρισμού και των ταξιδιών και αναμένεται όπως η επόμενη τουριστική περίοδος Ιουνίου -Σεπτεμβρίου 2020 θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού.

«Ο αντίκτυπος, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και των αερομεταφορών, είναι μεγάλος και αναμένεται μία μακρά και δύσκολη περίοδος ανάκαμψης, όπου αναπόφευκτα θα αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγονται οι διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αερομεταφορές», τόνισε ο κ. Καρούσος.

Στην επιστολή του ο κ. Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: «Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση, κατευθυντήριες γραμμές για την αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφοράς, τη συνδεσιμότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να λάβουν υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση που βρίσκεται έκαστο κράτος μέλος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης της νόσου COVID 19 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επιπλέον, εισηγούμαι όπως υιοθετηθεί κοινή μεθοδολογία υπολογισμού και αξιολόγησης του κινδύνου, στη βάση μίας εναρμονισμένης ανταλλαγής δεδομένων της επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος.

Με παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να εναρμονιστούν τα κριτήρια εισδοχής και ελέγχου στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Είμαι της άποψης ότι η χαλάρωση των μέτρων και το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διμερές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή παρακολούθηση και τις αμοιβαίες εκτιμήσεις κινδύνου.

Εν κατακλείδι, καλώ την Επιτροπή να ενεργήσει άμεσα για το καταρτισμό κοινών προτύπων, μέτρων και διαδικασιών που αφορούν στο άνοιγμα των αερολιμένων και στη διενέργεια των ταξιδιών, τα οποία θα υιοθετηθούν από όλα τα κράτη μέλη».

Καταλήγοντας ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι με στενή συνεργασία, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε από κοινού την τρέχουσα κρίση και θα διαχειριστούμε αποτελεσματικά την επακόλουθη απαιτητική περίοδο ανάκαμψης.
O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων