Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

IMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομέων - Δήλωση ΑπορρήτουΤα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι ακόλουθες Αρμόδιες Αρχές οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και φαίνονται πιο κάτω, είναι καταχωρισμένες στο σύστημα ΙΜΙ:

1. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
2. Τμήμα Οδικών Μεταφορών
3. Τμήμα Δημοσίων Έργων
4. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
5. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
6. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
7. Αρχή Λιμένων Κύπρου
8. Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
9. Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
10. Ε.Τ.Ε.Κ.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να βρείτε, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα Κύρια Έγγραφα για την προστασία των δεδομένων


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IMI_Regulation_1024-2012_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IMI_Parartima_I_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IMI_Parartima_II_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat IMI_Parartima_III_EL.pdf


O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων