Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Κυκλοφοριακή Διαχείριση και Οδική Ασφάλεια στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη στη Λεμεσό 23.07.2020

23/07/2020

Αναφορικά με την κυκλοφοριακή διαχείριση και οδική ασφάλεια στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Λεωφόρος Νίκου και Δέσποινας Παττίχη είναι δρόμος πρωταρχικής σημασίας με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, ο οποίος εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις διακινήσεις από τις περιοχές της ορεινής Λεμεσού και τα βόρεια προάστιά της προς/από το κέντρο της πόλης. Χαρακτηρίζεται επίσης από έντονη εμπορική δραστηριότητα σε όλο το μήκος του.

Διαχρονικά παρατηρούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας, συμφόρησης και λειτουργικότητας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω της συνεχούς παράνομης στάθμευσης οχημάτων, η οποία καταλαμβάνει τη μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κάθε κατεύθυνση, αλλά και της συνεχούς εισόδου και εξόδου οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα ή και κάθετα κατά μήκος του δρόμου, τις παράνομες δεξιόστροφες κινήσεις οχημάτων, τις παράνομες διαγώνιες πορείες οχημάτων και τις εξ αντιθέτου σταθμεύσεις, τα παράνομα προσπεράσματα και τις παράνομες επαναστροφές.

Με βάση στοιχεία της Αστυνομίας, κατά την περίοδο 2009 – 2020, στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη καταγράφηκαν 704 οδικές συγκρούσεις, από τις οποίες οι 303 με τραυματισμούς και οι 2 θανατηφόρες.

Εδώ και χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες των εμπλεκομένων φορέων για εξεύρεση συναινετικής λύσης για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών οι οποίες δεν οδήγησαν σε αμοιβαία αποδεκτά μέτρα. Το 2018, το θέμα εξετάστηκε από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων όπου και υιοθετήθηκε η λύση της κατασκευής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας και κόλπων στάσης οχημάτων κατά μήκος του δρόμου ως το βέλτιστο μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Με την απόφαση αυτή οι Δήμοι ανέλαβαν την ευθύνη να εξασφαλίσουν συναινέσεις από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες τεμαχίων για την κατασκευή των κόλπων στάσης οχημάτων.

Στις 2 Ιουλίου 2020, υποβλήθηκε αντιπρόταση από τους καταστηματάρχες της περιοχής, η οποία διαλάμβανε αντί κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας ζωγραφιστή νησίδα καθώς και μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης (υπερυψωμένα πλατό και κατασκευή κτιστών τριγωνικών νησίδων στη συμβολή της Χρ. Εργατούδη και στη συμβολή της Ουώλτ Ντίσνεϋ). Συμφωνήθηκε όπως η πρόταση αυτή παρουσιαστεί στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Η Επιτροπή συνήλθε στις 10 και στις 14 Ιουλίου 2020 αξιολόγησε την πρόταση αυτή και έκρινε ομόφωνα ότι τα μέτρα που προτάθηκαν δεν θα βελτίωναν το επίπεδο οδικής ασφάλειας του δρόμου αυτού, το οποίο αποτελεί την βασική προτεραιότητα των εμπλεκομένων Υπουργείων. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ανησυχίες των καταστηματαρχών, η Τεχνική Επιτροπή προχώρησε σε βελτίωση του αρχικού σχεδίου, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων στάσης οχημάτων στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την υφιστάμενη κατάσταση του δρόμου και στην υιοθέτηση μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης για μείωση των ταχυτήτων. Συγκεκριμένα, ο αναθεωρημένος σχεδιασμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Την κατασκευή κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας.

- Την κατασκευή κόλπων στάσης οχημάτων κατά μήκος του δρόμου, στα σημεία όπου υπάρχει τοπική διαπλάτυνση και με τροποποίηση του ανατολικού κόλπου στάσης λεωφορείων.

- Την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης/σηματοδότησης.

- Την υπερύψωση της νότιας υφιστάμενης διάβασης πεζών με την δημιουργία πλατό για την μείωση των ταχυτήτων.

- Την τοποθέτηση διάβασης πεζών στην οδό Χρ. Εργατούδη για την ασφαλή διασταύρωση των πεζών.

- Τη δημιουργία νέου οργανωμένου χώρου στάθμευσης για 22 θέσεις οχημάτων, νοτιοδυτικά του κυκλικού κόμβου Κάτω Πολεμιδίων.

Ο σχεδιασμός αυτός θα υλοποιηθεί άμεσα. Παράλληλα, όμως, καλούνται όσοι καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες τεμαχίων επιθυμούν να συναινέσουν στη δημιουργία παρόδιων χώρων στάσης οχημάτων παρά την πρόσοψη των υποστατικών τους να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε αυτό να προωθηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του εν λόγω έργου.
O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων