Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Έναρξη Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών 18.05.2020

18/05/2020

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει τα ακόλουθα.

A. Μέτρα Υγιεινής
Σε σχέση με τα μέτρα υγιεινής ισχύουν τα αναφερόμενα στο κείμενο «Οδηγίες για πρόληψη διασποράς COVID-19 για εκπαιδευτές και υποψήφιους οδηγούς» που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση. Τα πιο πάνω μέτρα αναθεωρούνται με νεότερη σχετική οδηγία / καθοδήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Β. Έναρξη εξέτασης υποψηφίων οδηγών (πρακτική δοκιμασία)
1. Οι εξετάσεις υποψήφιων οδηγών (όλων των κατηγοριών περιλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών) θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 1/6/2020.

2. Το ΤΟΜ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό περισσότερες εξεταστικές περίοδοι για να καταστεί δυνατό να επανα-προγραμματιστούν οι εξετάσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο που τα Γραφεία Εξέτασης Οδηγών (ΓΕΟ) δεν λειτουργούσαν.

3. Για να επιτευχθεί το πιο πάνω με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, ώστε να μην χάνονται εξεταστικές περίοδοι, χρειάζεται να υπάρξει μέγιστη συνεργασία μεταξύ των σχολών οδηγών και των ΓΕΟ του Τμήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με τον προγραμματισμό της εξέτασης κάθε υποψήφιου οδηγού.

4. Όσοι υποψήφιοι οδηγοί έχουν κλειστό ραντεβού στο σύστημα του ΤΟΜ από την 1/6/2020 και μετά, δικαιούνται να κρατήσουν την ημερομηνία τους και να προσέλθουν κανονικά στην εξέταση. Όμως και για αυτό το θέμα χρειάζεται η συνεργασία των σχολών οδηγών και των ΓΕΟ. Δηλαδή, η κάθε σχολή θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υποψήφιο οδηγό για να αποφασίσουν μαζί αν τελικά θα προσέλθει στην εξέταση. Αυτό είναι αναγκαίο επειδή είναι δυνατό ο υποψήφιος να επιλέξει να μην προσέλθει τη συγκεκριμένη ημερομηνία για διάφορους λόγους (π.χ. μπορεί να χρειάζεται επιπρόσθετα μαθήματα, μπορεί να έχει εξετάσεις στο σχολείο κλπ).

5. Η κάθε σχολή, αφού συνεννοηθεί με τους υποψήφιους οδηγούς που εκπαιδεύει, θα πρέπει να ετοιμάσει κατάλογο με τους εκπαιδευόμενους της που είτε βρίσκονται στην πιο πάνω κατηγορία είτε έχασαν την εξέταση τους όταν τα ΓΕΟ δεν λειτουργούσαν.

6. Ο κατάλογος θα πρέπει να αποστέλλεται με email σε μορφή Excel στον υπεύθυνο του ΓΕΟ ή στον επαρχιακό υπεύθυνο της επαρχίας που θα γίνει η εξέταση. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι Σχολές να ετοιμάσουν και αποστείλουν τους καταλόγους τους το συντομότερο, για να δοθεί η δυνατότητα στο Τμήμα να προβεί στον αναγκαίο προγραμματισμό. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για κάθε επαρχιακό είναι οι ακόλουθες:
  • Λευκωσία anikiforou@rtd.mcw.gov.cy
  • Λεμεσός eandreou@rtd.mcw.gov.cy
  • Λάρνακα gchristodoulou@rtd.mcw.gov.cy
  • Πάφος gvannas@rtd.mcw.gov.cy
  • Αμμόχωστος maristidou@rtd.mcw.gov.cy

Σημειώνεται ότι αν πρόκειται για μικρό κατάλογο (π.χ. μέχρι 3 προσώπων) μπορεί ο κατάλογος να αποστέλλεται στο επαρχιακό με φαξ, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του ΓΕΟ. Όμως, μεγάλοι κατάλογοι (πέραν των 3 προσώπων) υπό το πρόσχημα ότι ο εκπαιδευτής ή το προσωπικό της Σχολής Οδηγών δεν γνωρίζουν τη χρήση της Excel δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

7. Ο υπεύθυνος του ΓΕΟ θα προβαίνει σε επανα-προγραμματισμό των εξετάσεων και θα βρίσκεται σε επαφή με τη σχολή για συνεννόηση για οποιοδήποτε πρακτικό θέμα προκύπτει.

8. Η νέα εξέταση θα καταχωρείται στο σύστημα από λειτουργούς του ΤΟΜ. Θα εκτυπώνεται η επιστολή για την εξέταση και θα ενημερώνεται η Σχολή για να την παραλάβει. Ο υποψήφιος θα ενημερώνεται με μήνυμα (sms).

9. Η νέα εξέταση δεν θα μπορεί να αλλοιωθεί από τον υποψήφιο ή την Σχολή διαδικτυακά. Αν χρειάζεται να γίνει αλλαγή ημερομηνίας (για οποιοδήποτε λόγο) η Σχολή θα απευθύνεται στον υπεύθυνο του ΓΕΟ για την αλλαγή τουλάχιστον τρεις μέρες πριν την καθορισμένη εξέταση (πρακτική δοκιμασία). Σε τέτοια περίπτωση η περίοδος της αρχικής εξέτασης θα είναι διαθέσιμη για την ίδια Σχολή, στην περίπτωση που έχει άλλο υποψήφιο που μπορεί να εξεταστεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Αν η Σχολή δεν έχει άλλο υποψήφιο, η περίοδος θα διατίθεται για υποψήφιο άλλης Σχολής από τον υπεύθυνο του ΓΕΟ (όχι μέσω του συστήματος). Η διευθέτηση αυτή ισχύει και για εξεταστικές περιόδους εντός του μηνός Ιουνίου για τις οποίες ο υποψήφιος (που έχει κλειστεί ημερομηνία μέσω του συστήματος) αποφασίζει να αλλάξει την ημερομηνία εξέτασης του για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό όμως θα ισχύει μόνο αν ο υποψήφιος δηλωθεί από τη Σχολή του στον κατάλογο της παραγράφου Β5 πιο πάνω.

10. Για όλες τις περιπτώσεις που δηλώνονται στον κατάλογο της παραγράφου Β5 πιο πάνω ο υποψήφιος δεν θα καλείται να πληρώσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο τέλος αν κληθεί να εξεταστεί εκτός κανονικών ωρών εργασίας.

Γ. Έναρξη εξέτασης υποψηφίων οδηγών (Μαθητικές Άδειες)

1. Οι εξετάσεις για Μαθητικές Άδειες θα ξεκινήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού γίνουν οι κατάλληλες πρακτικές ετοιμασίες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Το Τμήμα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε και οι εξετάσεις για τις Μαθητικές Άδειες να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Για το θέμα θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση. Σημειώνεται πάντως ότι, η προτεραιότητα κατά την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης είναι ο επαναπρογραμματισμός και κάλυψη των εξετάσεων πρακτικής δοκιμασίας.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 18/5/2020
O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων