Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό 27.07.2020

27/07/2020

Έχοντας ως γνώμονα την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, και λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον παρακαμπτήριο Λεμεσού και ιδιαίτερα στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, διενήργησε μελέτη, για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα.

Βάσει του πορίσματος της μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ιδιώτη μελετητή, αποφασίστηκε όπως γίνει εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί του κυκλικού κόμβου Αγίας Φυλάξεως. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εφαρμοστεί το ευφυές σύστημα ελέγχου το οποίο ρυθμίζει την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μη δημιουργούνται συνθήκες μπλοκαρίσματος στον κόμβο. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί φωτεινή σηματοδότηση στο βόρειο, το δυτικό και το ανατολικό σκέλος, αλλά και αντίστοιχα μέσα στον κυκλικό κόμβο. Όταν θα είναι σε λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση, οι οδηγοί ακολουθούν τις ενδείξεις. Στα σκέλη, όταν ανάψει πράσινο φως, οι οδηγοί ελέγχουν για τυχόν οχήματα που έρχονται από δεξιά πριν εισέλθουν στον κόμβο. Όταν δεν είναι σε λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση, ήτοι κανένα φως δεν είναι αναμμένο, ο κυκλικός κόμβος λειτουργεί με τους γνωστούς κανόνες, ως συνήθης κυκλικός κόμβος.

Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να προσφέρει άμεση και βέλτιστη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθότι δύναται να φέρει βελτιώσεις στους χρόνους διαδρομών μέχρι και 57% το 2021 και μέχρι 23% το 2026.

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για εξεύρεση άμεσων λύσεων της αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος, έχει ληφθεί πρόνοια όπως συμπεριληφθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2021 για τοποθέτηση φώτων τροχαίας και σε άλλους κυκλικούς κόμβους στην περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική κριθεί αναγκαία.O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων