Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις





1. Πως μπορώ να ενοικιάσω μία Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα; ;
2. Πωs μπορώ να μάθω για τα Ταχυδρομικά Τέλη, π.χ. τι στοιχίζει να στείλω ένα δέμα σε άλλη χώρα;
3. Πωs μπορώ να εντοπίσω ένα αντικείμενο ειδικήs κατηγορίαs π.χ. Ems/Datapost που έχω στείλει στο εξωτερικό;
4. Πωs μπορώ να γίνω συνδρομητήs τηs Φιλοτελικήs Υπηρεσίαs;
5. Πωs μπορώ να υποβάλω ένα παράπονο στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών;
6. Πωs μπορώ να μάθω για τα Δικαιώματα μου ωs Πολίτηs; (Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών)
7. Ποιεs είναι οι αρμοδιότητεs του Τμήματοs Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών;
8. Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτηs προτού προβεί στην αγορά οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισμού;
9. Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο πολίτηs για τη χρήση Ασύρματων Τοπικών Δικτύων (Radio Local Area Networks RLANs);
10. Που μπορώ να βρω τα σχετικά έντυπα αίτησηs - εγγραφήs;
11. Τι χρονικό διάστημα απαιτείται για την έκδοση εξουσιοδότησηs ατομικού δικαιώματοs ραδιοσυχνοτήτων;
12. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για να πραγματοποιηθούν μετρήσειs ηλεκτρομαγνητικήs ακτινοβολίαs στο υποστατικό μου; Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα των μετρήσεων;
13. Η συχνότητα που μου έχετε χορηγήσει δέχεται παρεμβολέs. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για τη διερεύνηση τηs παρεμβολήs;
14. Στην εξουσιοδότηση που μου έχετε χορηγήσει έχω αλλάξει διεύθυνση αλληλογραφίαs ή τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοεξοπλισμού (εύροs ζώνηs, αλλαγή μοντέλου ραδιοεξοπλισμού στην ίδια ζώνη συχνοτήτων).
15. Μπορώ να μεταβιβάσω την εξουσιοδότηση μου;
16. Πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα μου από τεχνικό έλεγχο (επιθεώρηση);
17. Ποια είναι τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων;
18. Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειαs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;
19. Τι γίνεται σε περίπτωση λήξηs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;
20. Πολίτηs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs δικαιούται να οδηγά στην Κύπρο;
21. Κύπριοs πολίτηs δικαιούται να οδηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
22. Είμαι 70 χρονών, τι πρέπει να κάνω για να ανανεώσω την άδεια οδήγησηs μου;
23. Πώs μπορώ να κρατήσω κάποιο αρχαιολογικό χώρο για να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση (θεατρική παράσταση, μουσική εκδήλωση, δείπνο κτλ);
24. Πώs μπορώ να εξασφαλίσω άδεια φωτογράφησηs ή κινηματογράφησηs σε αρχαιολογικούs χώρουs και μουσεία;
25. Πώs μπορώ να εξασφαλίσω άδεια φωτογράφησηs ή κινηματογράφησηs σε αρχαιολογικούs χώρουs και μουσεία;
26. Πώs μπορώ να μάθω τα ωράρια λειτουργίαs των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων;
27. Πώs μπορώ να μάθω τα τέλη εισόδου στουs αρχαιολογικούs χώρουs και στα μουσεία;
28. Που βρίσκεται το Φωτογραφικό Αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων;
29. Τι Φωτογραφικό Υλικό διαθέτει το Τμήμα Αρχαιοτήτων;
30. Πως μπορώ να παραγγείλω φωτογραφίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων;
31. Πόσο κοστίζουν οι φωτογραφίες;
32. Ποιες διαδικασίες υπάρχουν για να εργαστώ νόμιμα στην Κύπρο, ως ηλεκτρολόγος;
33. Εργαζόμουν ως ηλεκτρολόγος στη χώρα μου (Κράτος Μέλος της Ε.Ε.). Έχω εξουσιοδότηση να εργαστώ στην Κύπρο και με ποιους περιορισμούς;
34. Που θα βρω τα έντυπα για αίτηση για έκδοση του ανάλογου Πιστοποιητικού Ικανότητας;
35. Ποια είδη Πιστοποιητικών Ικανότητας υπάρχουν;
36. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού;
37. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας;
38. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Πρώτης Τάξης);
39. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης);
40. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων;
41. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη;
42. Είμαι πτυχιούχους Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εγγραφώ ως αδειούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός;
43. Μόλις απέκτησα δίπλωμα στον κλάδο ηλεκτρολογίας σε κολέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να γίνω αδειούχος ηλεκτρολόγος;
44. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εκδοθεί άδεια ενάσκησης επιχείρησης, στον τομέα της Ηλεκτρολογίας;
45. Υπάρχουν περιορισμοί για ενάσκηση της επιχείρησης; Για πόσο ισχύει η άδεια ενάσκησης της επιχείρησης;
46. Το πιστοποιητικό εγγραφής έχει ημερομηνία λήξης; Ποιες οι διαδικασίες ανανέωσης του;
47. Που μπορώ να βρω τα αναθεωρημένα έντυπα αιτήσεων για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βάση τις πρόνοιες της 16ης έκδοσης των κανονισμών;
48. Tι είναι η σήμανση συμμόρφωσης CΕ, ποια προϊόντα αφορά και γιατί χρησιμοποιείται;
49. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει προϊόν το οποίο πωλείται στην αγορά και δε φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE;
50. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει έναν προϊόν το οποίο δεν έχει οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά;
51. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν ένα προϊόν προκαλέσει ατύχημα (Πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση) όταν είναι υπό χρήση;
52. Ποιοι από τους οδηγούς χρειάζονται κάρτα ταχογράφου;
53. Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός αν χάσει την κάρτα του ταχογράφου του ή κλαπεί;
54. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός σε περίπτωση που η κάρτα του δε λειτουργεί;
55. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν η κάρτα του πλησιάζει να λήξει;
56. Τι πρέπει να κάνει αν οδηγεί την ίδια μέρα ένα όχημα με αναλογικό και άλλο με ψηφιακό ταχογράφο;
57. Μπορεί ο οδηγός να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που καταγράφονται στην κάρτα του;
58. Τι ευθύνες έχει ο κάτοχος κάρτας ταχογράφου;
59. Τι είναι ο ταχογράφος;
60. Τι αρμοδιότητες έχει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε σχέση με τους ταχογράφους;
61. Σε ποιους απευθύνεται η άδεια τεχνίτη οχημάτων;
62. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για να αδειοδοτηθώ σαν τεχνίτης οχημάτων;
63. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να αδειοδοτηθεί κάποιος σαν τεχνίτης οχημάτων;
64. Ποιες σημάνσεις πρέπει να φέρει μια συσκευή αερίου;
65. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει μια συσκευή αερίου που δεν φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις;
66. Ποιες οδηγίες πρέπει να συνοδεύουν μια συσκευή αερίου και σε πια γλώσσα;
67. Ποιες σημάνσεις πρέπει να φέρει μια συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ);
68. Ποιες οδηγίες πρέπει να αναγράφονται σε μια συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) και σε ποια γλώσσα;
69. Τι είναι «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του»;
70. Ποίος είναι ο νόμιμος τρόπος απόρριψης ενός οχήματος που ευρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του;




1. Πως μπορώ να ενοικιάσω μία Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα; ;

Για να ενοικιάσετε μία Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε το έντυπο Ρ.Ο.67 και να παρουσιάσετε την ταυτότητα σας. Νομικά πρόσωπα ή Εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά εγγραφής
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
2. Πωs μπορώ να μάθω για τα Ταχυδρομικά Τέλη, π.χ. τι στοιχίζει να στείλω ένα δέμα σε άλλη χώρα;

Πληροφορίεs για τα Ταχυδρομικά τέλη μπορείτε να βρείτε στο βιβλιάριο Ταχυδρομικών Τελών το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.cypruspost.gov.cy
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
3. Πωs μπορώ να εντοπίσω ένα αντικείμενο ειδικήs κατηγορίαs π.χ. Ems/Datapost που έχω στείλει στο εξωτερικό;

Για να εντοπίσετε ένα αντικείμενο τηs υπηρεσίαs EMS/Datapost θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cypruspost.gov.cy. και να γράψετε τον αριθμό του αντικείμενου στο πεδίο IPS. Πρόσθετα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σαs, λειτουργοί του Τμήματοs Ταχυδρομικών Υπηρεσιών είναι στη διάθεση σαs στα τηλ.22805745 - 22805761.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
4. Πωs μπορώ να γίνω συνδρομητήs τηs Φιλοτελικήs Υπηρεσίαs;

Για να γίνει κάποιοs συνδρομητήs πρέπει να συμπληρώσει το ανάλογο έντυπο και να εμβάσει το ελάχιστο ποσό των €17.10 (£10).
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
5. Πωs μπορώ να υποβάλω ένα παράπονο στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών;

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί Υπηρεσία παραπόνων και οι λειτουργοί του Τμήματοs είναι στη διάθεση σαs στο τηλ.22805743. Πρόσθετα δείγμα υποβολήs παραπόνου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματοs Ταχυδρομικών Υπηρεσιών www.cypruspost.gov.cy.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
6. Πωs μπορώ να μάθω για τα Δικαιώματα μου ωs Πολίτηs; (Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών)

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια τηs προσπάθειαs του για καλύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη έχει προχωρήσει σε έκδοση σχετικού Οδηγού δικαιωμάτων του πολίτη. Πρόσθετα, λειτουργοί του Τμήματοs στο τηλ.22805746 είναι στη διάθεση σαs για οτιδήποτε χρειαστεί.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
7. Ποιεs είναι οι αρμοδιότητεs του Τμήματοs Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών;

To Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή τηs περί ραδιοεπικοινωνιών νομοθεσίαs. Εποπτεύει τη χρήση του φάσματοs ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και διενεργεί σχετικέs μετρήσειs για την αξιολόγηση τηs έκθεσηs του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
8. Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτηs προτού προβεί στην αγορά οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισμού;

Ο πολίτηs πρέπει να γνωρίζει ότι (σύμφωνα με το άρθρο 37 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων) ραδιοεξοπλισμόs επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνεται με τισ διατάξειs του Μέρουs IV των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων. Οι προυποθέσειs προs συμμόρφωση είναι: (α) Η πλήρωση των βασικών απαιτήσεων (άρθρο 39), περιλαμβανομένων και απαιτήσεων για τη προστασία τηs υγείαs και ασφάλειαs των χρηστών. (β) Η διεξαγωγή των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησηs τηs συμμόρφωσηs του ραδιοεξοπλισμού με τιs βασικέs απαιτήσειs. (γ) Η επίθεση τηs σήμανσηs CE. (δ) Η σύνταξη τηs Δήλωσηs Συμμόρφωσηs. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο αγοραστή στην ύπαρξη τηs σήμανσηs CE επί του εξοπλισμού καθώs και στη Δήλωση Συμμόρφωσηs όπου δηλώνεται ότι ο εξοπλισμόs ικανοποιεί τιs απαιτήσειs τηs Οδηγίαs 1999/5/ΕΚ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
9. Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο πολίτηs για τη χρήση Ασύρματων Τοπικών Δικτύων (Radio Local Area Networks RLANs);

Ο πολίτηs που επιθυμεί να λειτουργήσει Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο πρέπει να γνωρίζει ότι ασύρματα τοπικά δίκτυα υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση και εγγραφή που σημαίνει όιτ θα πρέπει να συμπληρώσει πλήρωs το έντυπο εγγραφήs και να το προσκομίσει στον Διευθυντή του Τμήματοs Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καταβάλλονταs το τέλοs εγγραφήs που είναι 25,63 ευρώ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
10. Που μπορώ να βρω τα σχετικά έντυπα αίτησηs - εγγραφήs;

Τα σχετικά έντυπα αίτησηs - εγγραφήs μπορείτε να τα αναζητήσετε: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/DMLapplication_gr/DMLapplication_gr?OpenDocument http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/DMLregistration_gr/DMLregistration_gr?OpenDocument Το σχετικό έντυπο με τα τέλη μπορείτε να το αναζητήσετε: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dec/dec.nsf/5f3aa9ca3164bca5c2256e89002ea439/a5878454330f49bec2256e89002e9c09/$FILE/Pinakas%20Telon%20metatroph%20se%20euro.pdf
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
11. Τι χρονικό διάστημα απαιτείται για την έκδοση εξουσιοδότησηs ατομικού δικαιώματοs ραδιοσυχνοτήτων;

Ο Διευθυντήs αφού εξετάσει την πλήρωs συμπληρωμένη αίτηση αποφασίζει επ’ αυτήs και κοινοποιεί γραπτώs την απόφαση του στον αιτητή, εντόs έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβήs της αίτησηs.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
12. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για να πραγματοποιηθούν μετρήσειs ηλεκτρομαγνητικήs ακτινοβολίαs στο υποστατικό μου; Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα των μετρήσεων;

Κάθε ενδιαφερόμενοs πολίτηs για αξιολόγηση τηs έκθεσηs σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην περιοχή που διαμένει ή εργάζεται, μπορεί να στείλει επιστολή στο Διευθυντή Τμήματοs Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Το Τμήμα θα πραγματοποιήσει μετρήσειs και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα κοινοποιηθούν στον ενδιαφερόμενο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
13. Η συχνότητα που μου έχετε χορηγήσει δέχεται παρεμβολέs. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για τη διερεύνηση τηs παρεμβολήs;

Θα πρέπει να στείλετε επιστολή στο Διευθυντή Τμήματοs Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με πλήρη περιγραφή τηs παρεμβολήs.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
14. Στην εξουσιοδότηση που μου έχετε χορηγήσει έχω αλλάξει διεύθυνση αλληλογραφίαs ή τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοεξοπλισμού (εύροs ζώνηs, αλλαγή μοντέλου ραδιοεξοπλισμού στην ίδια ζώνη συχνοτήτων).

Αλλαγή οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία, συνεπάγεται την τροποποίηση τηs εξουσιοδότησηs. Θα πρέπει να καταβληθεί το τέλοs τροποποίησηs και να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο αίτησηs.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
15. Μπορώ να μεταβιβάσω την εξουσιοδότηση μου;

Η χορήγηση εξουσιοδότησηs παρέχει το δικαίωμα στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση να χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητεs όπωs καθορίζεται, και σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρουs, περιορισμούs και προϋποθέσειs περιέχονται σε αυτήν: Η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση δεν αποκτά ιδιοκτησία φάσματοs ραδιοσυχνοτήτων και, με την επιφύλαξη του Άρθρου (16) εδαφίου (5) κανέναs όροs ή όροι δεν μπορούν να ερμηνέυονται ότι παρέχουν στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση οποιοδήποτε δικαίωμα να πωλεί, εκπλειστηριάζει, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ελέγχει οποιοδήποτε τμήμα τηs ζώνηs ραδιοσυχνοτήτων ή των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίεs αναφέρονται στην εξουσιοδότηση.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
16. Πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα μου από τεχνικό έλεγχο (επιθεώρηση);

Τα ιδιωτικά οχήματα κατηγορίαs Μ1, δηλαδή οχήματα μεταφοράs προσωπικού μέχρι οχτώ επιβάτεs συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και Ν1, δηλαδή οχήματα μεταφοράs εμπορευμάτων με μεικτό βάροs που δεν υπερβαίνει τα 3.500 κιλά, περνούν από τεχνικό έλεγχο για διαπίστωση τηs καταλληλότηταs τουs τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία πρώτηs εγγραφήs τουs σαν καινούργια και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια. Η πληρωμή του τέλουs τεχνικού ελέγχου γίνεται στα Συνεργεία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
17. Ποια είναι τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων;

Υπάρχουν εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε όλεs τιs πόλειs τηs Κύπρου. Παρακαλώ πατήστε στη σύνδεση που ακολουθεί για περισσότερεs πληροφορίεs που αφορούν τα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου. http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/dmltechnical_gr/dmltechnical_gr?OpenDocument
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
18. Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειαs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;

Σε περίπτωση απώλειαs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs το όχημα εξακολουθεί να είναι κατάλληλο και η επανεκτύπωση του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει εύκολα στα κατά τόπουs γραφεία του Τμήματοs Οδικών Μεταφορών ή και στα Κέντρα Εξυπηρέτησηs του Πολίτη. Το πιστοποιητικό καταλληλότηταs πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο όχημα και να παρουσιάζεται όταν αυτό ζητηθεί, ωs επιβεβαίωση του τεχνικού ελέγχου που έγινε στο όχημα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
19. Τι γίνεται σε περίπτωση λήξηs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;

Σε περίπτωση λήξηs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs το όχημα είναι ακατάλληλο, απαγορεύεται η οδική χρήση του και αυτόματα αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίαs του μέχρι το όχημα να εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταλληλότηταs δηλαδή να επιθεωρηθεί και κριθεί κατάλληλο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
20. Πολίτηs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs δικαιούται να οδηγά στην Κύπρο;

Πολίτηs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs έχει το δικαίωμα να οδηγά στην Κύπρο οχήματα τηs κατηγορίαs που προνοούνται από την αντίστοιχη άδεια οδήγησηs του Κράτουs Μέλουs που έχει εκδώσει την άδεια οδήγησηs του.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
21. Κύπριοs πολίτηs δικαιούται να οδηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Κύπριοs πολίτηs δικαιούται να οδηγά σε Κράτοs Μέλοs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs νοουμένου ότι το δίπλωμα που κατέχει είναι Ευρωπαϊκό (το χρώμα του διπλώματοs είναι ροζ).
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
22. Είμαι 70 χρονών, τι πρέπει να κάνω για να ανανεώσω την άδεια οδήγησηs μου;

Τα άτομα ηλικίαs 70 χρονών και άνω θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό φυσικήs ικανότηταs από ιατρό εγγεγραμμένο στο μητρώο ιατρών Κύπρου, που να αποδεικνύει ότι η κατάσταση τηs υγείαs τουs είναι καλή και μπορούν να οδηγούν με ασφάλεια όχημα/τα τηs κατηγορίαs του διπλώματos τουs.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
23. Πώs μπορώ να κρατήσω κάποιο αρχαιολογικό χώρο για να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση (θεατρική παράσταση, μουσική εκδήλωση, δείπνο κτλ);

Θα πρέπει να αποστείλετε επιστολή στο Διευθυντή Τμήματοs Αρχαιοτήτων η οποία να αναφέρει όλεs τιs λεπτομέρειεs / επεξηγήσειs τηs εκδήλωσηs που θέλετε να πραγματοποιήσετε ούτωs ώστε ο Διευθυντήs να μπορεί να κρίνει κατά πόσο το αίτημα σαs εμπίπτει στην Περί Αρχαιοτήτων Νομοθεσία και να δώσει την έγκριση του.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
24. Πώs μπορώ να εξασφαλίσω άδεια φωτογράφησηs ή κινηματογράφησηs σε αρχαιολογικούs χώρουs και μουσεία;

Θα πρέπει να αποστείλετε επιστολή στο Διευθυντή Τμήματοs Αρχαιοτήτων η οποία να αναφέρει όλεs τιs λεπτομέρειεs / επεξηγήσειs για τη φωτογράφηση / κινηματογράφηση που θέλετε να πραγματοποιήσετε ούτωs ώστε o Διευθυντήs να μπορεί να κρίνει κατά πόσο το αίτημα σαs εμπίπτει στην Περί Αρχαιοτήτων Νομοθεσία και να δώσει την έγκριση του.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
25. Πώs μπορώ να εξασφαλίσω άδεια φωτογράφησηs ή κινηματογράφησηs σε αρχαιολογικούs χώρουs και μουσεία;

Θα πρέπει να αποστείλετε επιστολή στο Διευθυντή Τμήματοs Αρχαιοτήτων η οποία να αναφέρει όλεs τιs λεπτομέρειεs / επεξηγήσειs για τη φωτογράφηση / κινηματογράφηση που θέλετε να πραγματοποιήσετε ούτωs ώστε o Διευθυντήs να μπορεί να κρίνει κατά πόσο το αίτημα σαs εμπίπτει στην Περί Αρχαιοτήτων Νομοθεσία και να δώσει την έγκριση του.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
26. Πώs μπορώ να μάθω τα ωράρια λειτουργίαs των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώs με το Τμήμα Αρχαιοτήτων (22865864) ή να σαs σταλεί ο κατάλογοs των ωραρίων με τηλεομοιότυπο. Επίσηs τα ωράρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματοs Αρχαιοτήτων (www.mcw.gov.cy/da).
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
27. Πώs μπορώ να μάθω τα τέλη εισόδου στουs αρχαιολογικούs χώρουs και στα μουσεία;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώs με το Τμήμα Αρχαιοτήτων (22865864) ή να σαs σταλεί ο κατάλογοs των τελών με τηλεομοιότυπο. Επίσηs τα τέλη για τουs αρχαιολογικούs χώρουs και μουσεία μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματοs Αρχαιοτήτων (www.mcw.gov.cy/da).
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
28. Που βρίσκεται το Φωτογραφικό Αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων;

Το Φωτογραφικό Αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία (Μουσείου 1, 1516). Είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 08.00 μέχρι τις 14.00 και την Πέμπτη από τις 08.00 μέχρι τις 14.00 και από τις 15.00 μέχρι τις 17.30. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 22865870 και 22865882.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
29. Τι Φωτογραφικό Υλικό διαθέτει το Τμήμα Αρχαιοτήτων;

Έχει μια πλούσια συλλογή από μαυρόασπρες και έγχρωμες φωτογραφίες αρχαίων αντικειμένων, εκκλησιών, κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικών ανασκαφών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
30. Πως μπορώ να παραγγείλω φωτογραφίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων;

Για να παραγγείλει κάποιος φωτογραφίες από το Φωτογραφικό Αρχείο, πρέπει να υποβάλει πρώτα αίτηση στο Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Ο αιτητής πρέπει αναφέρει το όνομα του, την ταχυδρομική του διεύθυνση καιτ ους λόγους για τους οποίους θέλει τις φωτογραφίες (π.χ. για έρευνα, δημοσίευση κτλ.). Οι φωτογραφίες ετοιμάζονται σε πολύ καλή ποιότητα (τουλάχιστον 300 dpi) και αποθηκεύονται σε ψηφιακό δίσκο ως TIFF ή JEPG.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
31. Πόσο κοστίζουν οι φωτογραφίες;

Το κόστος ετοιμασίας του ψηφιακού δίσκου ανέρχεται στα €8,54 για τη σάρωση (scanning) της κάθε φωτογραφίας και €5,13 για κάθε φωτογραφία που είναι ήδη σαρωμένη. Ο πελάτης προτού πάρει το ψηφιακό δίσκο θα πρέπει να ξοφλήσει το τιμολόγιο που θα του σταλεί από το Λογιστήριο του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Αυτό θα συμπεριλάβει το κόστος ετοιμασίας των φωτογραφιών και τυχόν ταχυδρομικά έξοδα αποστολής. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με επιταγή στο όνομα του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, ή να κατατεθεί το ποσό με πίστωση στο λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τράπεζα που θα υποδείξει το Λογιστήριο στο τιμολόγιο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
32. Ποιες διαδικασίες υπάρχουν για να εργαστώ νόμιμα στην Κύπρο, ως ηλεκτρολόγος;

Για να εργαστείτε νόμιμα στην Κύπρο, ως αδειούχος ηλεκτρολόγος θα πρέπει να κατέχετε το ανάλογο Πιστοποιητικό Ικανότητας. Για να αποκτήσετε το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ικανότητας θα πρέπει να υποβάλετε μαζί με την ανάλογη αίτηση, τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών σας προσόντων, την πείρα σας περί την Ηλεκτρολογία και ότι άλλα πιστοποιητικά που νομίζετε ότι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αίτησής σας. Επιπρόσθετα, αν είσαστε πολίτης άλλου Κράτους απαιτείται και η υποβολή πιστοποιημένου αντιγράφου του Διαβατηρίου ή ταυτότητάς σας, καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία για τα όρια ευθύνης που έχετε από την αρμόδια αρχή του Κράτους σας για εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, εφόσον κάποιος αποκτήσει το ανάλογο Πιστοποιητικό Ικανότητας για να εξασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, πρέπει να κατέχει το έγκυρο ετήσιο Πιστοποιητικό Εγγραφής σύμφωνα με τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς 1941-2004 (Κανονισμός 53 (14)(α)). (δείτε απάντηση υπ’αριθμό 23.)
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
33. Εργαζόμουν ως ηλεκτρολόγος στη χώρα μου (Κράτος Μέλος της Ε.Ε.). Έχω εξουσιοδότηση να εργαστώ στην Κύπρο και με ποιους περιορισμούς;

Ναι, εφόσον είσαστε εγγεγραμμένος ηλεκτρολόγος στη χώρα σας και κατέχετε το ανάλογο πιστοποιητικό αρμοδιότητας, μπορείτε να εργαστείτε στην Κύπρο σύμφωνα με τους περί Ηλεκτρισμού Νόμο και Κανονισμούς, εντός των καθορισμένων ορίων του πιστοποιητικού σας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
34. Που θα βρω τα έντυπα για αίτηση για έκδοση του ανάλογου Πιστοποιητικού Ικανότητας;

Τα εν λόγω έντυπα, διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος ΗΜΥ στη Λευκωσία, στα Επαρχιακά Γραφεία Λάρνακας-Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου και επίσης, σύντομα, στην Ιστοσελίδα του Τμήματος ΗΜΥ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
35. Ποια είδη Πιστοποιητικών Ικανότητας υπάρχουν;

α. Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, (ακαδημαϊκά προσόντα- πανεπιστημιακού επιπέδου), Α’, Β’ και Γ’ Τάξης, ανάλογα με την πείρα στην ηλεκτρομηχανική. β. Πιστοποιητικό Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, (προσόντα επιπέδου ΑΤΙ, ΤΕΙ κ.λ.π.), σε 1ο, 2ο και 3ο Στάδιο, ανάλογα με την πείρα στην ηλεκτρομηχανική. γ. Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Πρώτης Τάξης). δ. Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης). ε. Πιστοποιητικό Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. στ. Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
36. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού;

Απαιτείται πτυχίο στην Ηλεκτρολογική Μηχανική Πανεπιστημιακού επιπέδου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
37. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας;

Απαιτείται δίπλωμα στον κλάδο Ηλεκτρολογίας, ισοδύναμο του διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
38. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Πρώτης Τάξης);

Οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Πρώτης Τάξης), είναι: α. Να είσαι εγγεγραμμένος Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης) ή να είσαι απόφοιτος κρατικής Κυπριακής Μέσης Τεχνικής Σχολής στον κλάδο ηλεκτρολογίας, ή να είσαι δεκαεννέα(19) τουλάχιστον χρονών και β. Να έχεις μεταγενέστερη υπηρεσία τουλάχιστον τριών(3) ετών στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών και γ. Να επιτύχεις στις εξετάσεις, με το σχετικό θέμα, που διοργανώνει κατά καιρούς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
39. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης);

Οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης), είναι: α. Να είσαι απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρολογίας κρατικής Κυπριακής Μέσης Τεχνικής Σχολής και β. Να έχεις τουλάχιστον ένα(1) μεταγενέστερο χρόνο πρακτική εξάσκηση στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών, ή γ. Να είσαι δεκαεννέα(19) τουλάχιστον χρονών και να έχεις τριών(3) τουλάχιστόν χρονών πρακτική εξάσκηση στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών και δ. Να επιτύχεις στις εξετάσεις, με το σχετικό θέμα, που διοργανώνει κατά καιρούς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
40. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων;

Για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων πρέπει να είσαι εικοσιενός(21) τουλάχιστον χρονών και α. Να είσαι απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρολογίας κρατικής Κυπριακής Μέσης Τεχνικής Σχολής και να έχεις ένα(1) τουλάχιστο χρόνο μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών, ή β. Να είσαι εγγεγραμμένος ηλεκτροτεχνίτης και να έχεις τρία(3) τουλάχιστον χρόνια μεταγενέστερη υπηρεσία στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών, ή γ. Να έχεις έξι(6) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσία στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που να ικανοποιούν την Αρχή Αδειών και επιπλέον των πιο πάνω, να επιτύχεις στις εξετάσεις, με το σχετικό θέμα, που διοργανώνει κατά καιρούς το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
41. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη;

Για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη πρέπει να είσαι τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) χρονών και α. Να είσαι τουλάχιστον κάτοχος πιστοποιητικού συμπληρώσεως του πλήρους κύκλου καταρτίσεως του Κρατικού Συστήματος Μαθητείας στον κλάδο του ηλεκτροτεχνίτη, ή β. Να προσκομίσεις στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι υπηρέτησες ως μαθητευόμενος επί τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην υπηρεσία Εγγεγραμμένου Εργολήπτη και να πείσεις την Αρχή Αδειών ότι κατέχεις επαρκείς πρακτικές γνώσεις και πείρα συρματώσεως.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
42. Είμαι πτυχιούχους Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εγγραφώ ως αδειούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός;

Για εγγραφή σας ως αδειούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός χρειάζεται να προσκομίσετε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω: α. Συμπληρωμένο το έντυπο 20Β του Τμήματος ΗΜΥ που μπορείτε βρείτε στην Ιστοσελίδα μας. β. Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Ηλεκτρολογική Μηχανική. γ. Ενυπόγραφη επιστολή που να βεβαιώνει ότι έχετε τουλάχιστον ένα χρόνο μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση στην ηλεκτρομηχανική, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών. δ. Εγγραφή σας ως μέλος στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) στον Κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. (δείτε Ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ) ε. Τρεις(3) πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου. στ. Βεβαιώσεις για επιπλέον πείρα στην ηλεκτρομηχανική (περιγραφή καθηκόντων και κατάλογος έργων) μπορεί να ληφθεί υπόψη.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
43. Μόλις απέκτησα δίπλωμα στον κλάδο ηλεκτρολογίας σε κολέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να γίνω αδειούχος ηλεκτρολόγος;

Μπορείτε να εγγραφείτε ως Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας εφόσον κατέχετε δίπλωμα στην ηλεκτρολογία, ισοδύναμο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών σας μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε γνωμοδότηση από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Επιπλέον, εκτός από το δίπλωμα σας, χρειάζεται να προσκομίσετε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω: α. Συμπληρωμένο το έντυπο 21Β του Τμήματος ΗΜΥ που μπορείτε βρείτε στην Ιστοσελίδα μας. β. Ενυπόγραφη επιστολή που να βεβαιώνει ότι έχετε τουλάχιστον ένα χρόνο μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση στην ηλεκτρομηχανική, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, που να ικανοποιεί την Αρχή Αδειών. γ. Τρεις(3) πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου. δ. Βεβαιώσεις για επιπλέον πείρα στην ηλεκτρομηχανική (περιγραφή καθηκόντων και κατάλογος έργων) μπορεί να ληφθεί υπόψη.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
44. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εκδοθεί άδεια ενάσκησης επιχείρησης, στον τομέα της Ηλεκτρολογίας;

Για έκδοση άδειας ενάσκησης επιχείρησης στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, χρειάζεται να προσκομίσετε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία τα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω: α. Συμπληρωμένο το έντυπο 25Β του Τμήματος ΗΜΥ που μπορείτε βρείτε στην Ιστοσελίδα μας. β. Ενυπόγραφη βεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης εφόσον είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος, είναι ο υπεύθυνος για την επιχείρηση. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει το σχετικό Πιστοποιητικό Εγγραφής, τότε μπορεί να δοθεί άδεια ενάσκησης της επιχείρησης εφόσον διατηρεί στην επιχείρησή του, σε τακτική υπηρεσία αδειούχο ηλεκτρολόγο, ως υπεύθυνο. γ. Πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας, το οποίο εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών. δ. Το πιστοποιητικό εγγραφής του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου, το οποίο να έχει ήδη εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση άδειας ενάσκησης της επιχείρησης. ε. Βεβαίωση εργοδότησης του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου που να εκδόθηκε από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
45. Υπάρχουν περιορισμοί για ενάσκηση της επιχείρησης; Για πόσο ισχύει η άδεια ενάσκησης της επιχείρησης;

Ναι, η παρεχόμενη άδεια ενάσκησης της επιχείρησης, υπόκειται στους περιορισμούς στους οποίους πιθανόν ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος υπόκειται, σύμφωνα με τους περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς 1941-2004. Η άδεια ενάσκησης της επιχείρησης ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της και εφόσον ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος κατέχει το έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
46. Το πιστοποιητικό εγγραφής έχει ημερομηνία λήξης; Ποιες οι διαδικασίες ανανέωσης του;

Ναι, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους. Εκδίδεται αυθημερόν στα Κεντρικά γραφεία του Τμήματος ΗΜΥ, συμπληρώνοντας το έντυπο 24 του Τμήματος που θα μπορείτε να βρείτε σύντομα στην Ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να προσκομίσετε συμπληρωμένο το έντυπο 24 του Τμήματος ΗΜΥ, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και θα αποσταλεί εντός λίγων ημερών στη διεύθυνση διαμονής σας, το ανανεωμένο πιστοποιητικό εγγραφής.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
47. Που μπορώ να βρω τα αναθεωρημένα έντυπα αιτήσεων για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βάση τις πρόνοιες της 16ης έκδοσης των κανονισμών;

Τα αναθεωρημένα έντυπα αιτήσεων για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βάση τις πρόνοιες της 16ης έκδοσης των κανονισμών, είναι στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy) και σύντομα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mcw.gov.cy/ems). Επίσης διατίθενται από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
48. Tι είναι η σήμανση συμμόρφωσης CΕ, ποια προϊόντα αφορά και γιατί χρησιμοποιείται;

H σήμανση συμμόρφωσης CΕ, τοποθετείται πάνω στα προϊόντα, τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην εσωτερική αγορά και εμπίπτουν στις οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Η σήμανση CE είναι η διαβεβαίωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
49. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει προϊόν το οποίο πωλείται στην αγορά και δε φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE;

Να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αναφέροντας το συμβάν, είτε τηλεφωνικώς στον αρ. τηλεφώνου 22800301, είτε γραπτώς, μέσω τηλεομοιότυπου στον αρ.22348202
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
50. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει έναν προϊόν το οποίο δεν έχει οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά;

Να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αναφέροντας το συμβάν, είτε τηλεφωνικώς στον αρ. τηλεφώνου 22800301, είτε γραπτώς, μέσω τηλεομοιότυπου στον αρ.22348202.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
51. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν ένα προϊόν προκαλέσει ατύχημα (Πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση) όταν είναι υπό χρήση;

Να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αναφέροντας το συμβάν, είτε τηλεφωνικώς στον αρ. τηλεφώνου 22800301, είτε γραπτώς, μέσω τηλεομοιότυπου στον αρ.22348202.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
52. Ποιοι από τους οδηγούς χρειάζονται κάρτα ταχογράφου;

Όσοι οδηγούν όχημα που είναι εφοδιασμένο με ψηφιακό ταχογράφο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
53. Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός αν χάσει την κάρτα του ταχογράφου του ή κλαπεί;

Η απώλεια ή κλοπή της κάρτας πρέπει να δηλώνεται στο Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών της επαρχίας του οδηγού. Πρέπει να υποβάλει αίτηση για αντικατάστασή της, όχι αργότερα από 7 ημέρες. Μπορεί να οδηγεί το όχημα χωρίς κάρτα για 15 ημέρες το πολύ. Θα πρέπει όμως να συμπληρώνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε ειδικά φύλλα καταγραφής.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
54. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός σε περίπτωση που η κάρτα του δε λειτουργεί;

Η κάρτα να δοκιμαστεί σε άλλο όχημα. Αν και σε αυτό δε λειτουργεί να την επιστρέψει στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και να υποβάλει αίτηση για επανέκδοση.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
55. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν η κάρτα του πλησιάζει να λήξει;

Πρέπει, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της, να υποβάλει αίτηση για επανέκδοση στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών της επαρχίας του.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
56. Τι πρέπει να κάνει αν οδηγεί την ίδια μέρα ένα όχημα με αναλογικό και άλλο με ψηφιακό ταχογράφο;

Οφείλει να καταγράφει τις δραστηριότητες του αναλόγως του οχήματος που οδηγεί. Μέρος της ημερήσιας δραστηριότητας, ενόσω χρησιμοποιεί το όχημα με τον αναλογικό ταχογράφο, θα καταγράφεται σε φύλλο καταγραφής, ενώ το υπόλοιπο θα καταγράφεται στην κάρτα του ψηφιακού ταχογράφου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
57. Μπορεί ο οδηγός να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που καταγράφονται στην κάρτα του;

Ναι, ο οδηγός μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο της κάρτας του από την οθόνη του ταχογράφου, να το τυπώσει στον εκτυπωτή του ταχογράφου και να το μεταφέρει σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
58. Τι ευθύνες έχει ο κάτοχος κάρτας ταχογράφου;

Ο κάτοχος κάρτας ταχογράφου είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη και ορθή χρήση της. Η κάρτα πρέπει να μεταφέρεται πάντα από τον κάτοχό της.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
59. Τι είναι ο ταχογράφος;

Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικά οχήματα για την καταγραφή των ωρών που οδηγούν και αναπαύονται οι οδηγοί.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
60. Τι αρμοδιότητες έχει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε σχέση με τους ταχογράφους;

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εκδίδει τις ηλεκτρονικές κάρτες των οδηγών που απαιτούνται για τους σύγχρονους ψηφιακούς ταχογράφους και εξουσιοδοτεί τα συνεργεία τα οποία εγκαθιστούν, συντηρούν και βαθμονομούν ταχογράφους οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα των ταχογράφων υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.mcw.gov.cy/ems του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
61. Σε ποιους απευθύνεται η άδεια τεχνίτη οχημάτων;

Η άδεια τεχνίτη οχημάτων απευθύνεται σε όλους τους τεχνίτες που ασκούν τις ακόλουθες ειδικότητες: ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, μηχανικός αυτοκινήτων, μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός), τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων, τεχνίτης βαφής, τεχνίτης ελαστικών, τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης, τεχνίτης κλιματισμού και ψύξης αυτοκινήτων, τεχνίτης οργάνων, τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων και τεχνίτης ψυγείων.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
62. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για να αδειοδοτηθώ σαν τεχνίτης οχημάτων;

Για να αδειοδοτηθει κάποιος σαν τεχνίτης οχημάτων χρειάζεται να υποβάλει αίτηση. Το έντυπο αίτησης μπορεί να εξασφαλιστεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mcw.gov.cy/ems - Έντυπα/Αιτήσεις). Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν δυο φωτογραφίες, έγγραφα απόδειξης πείρας και έγγραφα απόδειξης ακαδημαϊκών προσόντων. Το κόστος υποβολής της αίτησης είναι €25,5 ανά ειδικότητα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
63. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να αδειοδοτηθεί κάποιος σαν τεχνίτης οχημάτων;

Τα προσόντα που χρειάζεται κάποιος για να αδειοδοτηθεί σαν τεχνίτης οχημάτων, υπάρχουν στον περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμο του 2006 (Ν. 60(Ι)/2006) που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mcw.gov.cy/ems - Νομοθεσία/Ασφάλεια Οδικών Μεταφορών/Τεχνίτες Οχημάτων)
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
64. Ποιες σημάνσεις πρέπει να φέρει μια συσκευή αερίου;

Η κυριότερη σήμανση που πρέπει να φέρει μια συσκευή αερίου είναι η σήμανση Ѫ ακολουθούμενη από τον έναν αριθμό π.χ. «Ñª0467», που είναι ο αριθμό αναγνώρισης του Κοινοποιημένου Οργανισμού. Επίσης πρέπει να αναγράφονται το όνομα του κατασκευαστή, η εμπορική ονομασία της συσκευής, τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος με το οποίο τροφοδοτείται εάν αυτό ισχύει, καθώς και η κατηγορία της συσκευής που υποδηλοί και τα αέρια καύσιμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
65. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει μια συσκευή αερίου που δεν φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις;

Να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800301 και να το αναφέρει.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
66. Ποιες οδηγίες πρέπει να συνοδεύουν μια συσκευή αερίου και σε πια γλώσσα;

Όλες οι συσκευές αερίου, κατά τη διάθεσή τους στην αγορά πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη και οδηγίες χρήσης και συντήρησης για το χρήστη στην Ελληνική γλώσσα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
67. Ποιες σημάνσεις πρέπει να φέρει μια συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ);

Η κυριότερη σήμανση που πρέπει να φέρει μια συσκευή αερολυμάτων είναι η σήμανση «3» (αντεστραμμένο έψιλον). Επίσης πρέπει να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση ή το κατατεθειμένο σήμα του υπεύθυνου διάθεσης της συσκευής στην αγορά, οι κωδικοποιημένες ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής και η καθαρή περιεκτικότητα κατά βάρος και κατά όγκο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
68. Ποιες οδηγίες πρέπει να αναγράφονται σε μια συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) και σε ποια γλώσσα;

Κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ), πρέπει να φέρει την ένδειξη «Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ήλιου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50 οC. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.» Επίσης πρέπει να αναφέρονται προειδοποιήσεις για τυχόν ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή περιέχει εύφλεκτα συστατικά τότε πρέπει να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου ανάφλεξης. Επιπρόσθετα η συσκευή πρέπει να φέρει την ένδειξη «Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. Να διατηρείται μακριά από οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης – Μην καπνίζετε. Να διατηρείται μακριά από τα παιδιά».
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
69. Τι είναι «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του»;

Είναι το όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο διότι ο κάτοχός του το έχει απορρίψει ή προτίθεται να το απορρίψει ή υποχρεούται να το απορρίψει με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
70. Ποίος είναι ο νόμιμος τρόπος απόρριψης ενός οχήματος που ευρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του;

Μόλις ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος αποφασίσει να το απορρίψει ως απόβλητο υποχρεούται να ειδοποιήσει μια από τις πιο κάτω τρεις αδειοδοτημένες εταιρείες επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων για να το παραλάβει και να εκδώσει το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» του οχήματος. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να παρουσιάσει το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» του οχήματος στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για οριστική διαγραφή του από το Μητρώο στο οποίο το όχημα είναι εγγεγραμμένο. Οι αδειοδοτημένες εταιρείες είναι οι ακόλουθες: (1) Economides metal recycling Ltd Τηλ. 22467760, 22467762 (2) N & Γ Κολοκοτρώνης Τηλ. 22425506, 99657418 (3) Επιφανίου Σκραπ Μέταλς Λτδ Τηλ. 22793333, 22793390
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας


O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων