Tweets by MCWcy
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις
1. Πως μπορώ να ενοικιάσω μία Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα; ;
2. Πωs μπορώ να μάθω για τα Ταχυδρομικά Τέλη, π.χ. τι στοιχίζει να στείλω ένα δέμα σε άλλη χώρα;
3. Πωs μπορώ να εντοπίσω ένα αντικείμενο ειδικήs κατηγορίαs π.χ. Ems/Datapost που έχω στείλει στο εξωτερικό;
4. Πωs μπορώ να γίνω συνδρομητήs τηs Φιλοτελικήs Υπηρεσίαs;
5. Πωs μπορώ να υποβάλω ένα παράπονο στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών;
6. Πωs μπορώ να μάθω για τα Δικαιώματα μου ωs Πολίτηs; (Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών)
7. Ποιεs είναι οι αρμοδιότητεs του Τμήματοs Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών;
8. Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτηs προτού προβεί στην αγορά οποιουδήποτε ραδιοεξοπλισμού;
9. Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο πολίτηs για τη χρήση Ασύρματων Τοπικών Δικτύων (Radio Local Area Networks RLANs);
10. Που μπορώ να βρω τα σχετικά έντυπα αίτησηs - εγγραφήs;
11. Τι χρονικό διάστημα απαιτείται για την έκδοση εξουσιοδότησηs ατομικού δικαιώματοs ραδιοσυχνοτήτων;
12. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για να πραγματοποιηθούν μετρήσειs ηλεκτρομαγνητικήs ακτινοβολίαs στο υποστατικό μου; Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα των μετρήσεων;
13. Η συχνότητα που μου έχετε χορηγήσει δέχεται παρεμβολέs. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για τη διερεύνηση τηs παρεμβολήs;
14. Στην εξουσιοδότηση που μου έχετε χορηγήσει έχω αλλάξει διεύθυνση αλληλογραφίαs ή τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοεξοπλισμού (εύροs ζώνηs, αλλαγή μοντέλου ραδιοεξοπλισμού στην ίδια ζώνη συχνοτήτων).
15. Μπορώ να μεταβιβάσω την εξουσιοδότηση μου;
16. Πότε θα πρέπει να περάσει το όχημα μου από τεχνικό έλεγχο (επιθεώρηση);
17. Ποια είναι τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων;
18. Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειαs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;
19. Τι γίνεται σε περίπτωση λήξηs του πιστοποιητικού καταλληλότηταs του οχήματοs;
20. Πολίτηs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs δικαιούται να οδηγά στην Κύπρο;
21. Κύπριοs πολίτηs δικαιούται να οδηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
22. Είμαι 70 χρονών, τι πρέπει να κάνω για να ανανεώσω την άδεια οδήγησηs μου;
23. Πώs μπορώ να κρατήσω κάποιο αρχαιολογικό χώρο για να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση (θεατρική παράσταση, μουσική εκδήλωση, δείπνο κτλ);
24. Πώs μπορώ να εξασφαλίσω άδεια φωτογράφησηs ή κινηματογράφησηs σε αρχαιολογικούs χώρουs και μουσεία;
25. Πώs μπορώ να εξασφαλίσω άδεια φωτογράφησηs ή κινηματογράφησηs σε αρχαιολογικούs χώρουs και μουσεία;
26. Πώs μπορώ να μάθω τα ωράρια λειτουργίαs των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων;
27. Πώs μπορώ να μάθω τα τέλη εισόδου στουs αρχαιολογικούs χώρουs και στα μουσεία;
28. Που βρίσκεται το Φωτογραφικό Αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων;
29. Τι Φωτογραφικό Υλικό διαθέτει το Τμήμα Αρχαιοτήτων;
30. Πως μπορώ να παραγγείλω φωτογραφίες από το Τμήμα Αρχαιοτήτων;
31. Πόσο κοστίζουν οι φωτογραφίες;
32. Ποιες διαδικασίες υπάρχουν για να εργαστώ νόμιμα στην Κύπρο, ως ηλεκτρολόγος;
33. Εργαζόμουν ως ηλεκτρολόγος στη χώρα μου (Κράτος Μέλος της Ε.Ε.). Έχω εξουσιοδότηση να εργαστώ στην Κύπρο και με ποιους περιορισμούς;
34. Που θα βρω τα έντυπα για αίτηση για έκδοση του ανάλογου Πιστοποιητικού Ικανότητας;
35. Ποια είδη Πιστοποιητικών Ικανότητας υπάρχουν;
36. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού;
37. Ποιο ακαδημαϊκό προσόν απαιτείται για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας;
38. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Πρώτης Τάξης);
39. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης);
40. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων;
41. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη;
42. Είμαι πτυχιούχους Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εγγραφώ ως αδειούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός;
43. Μόλις απέκτησα δίπλωμα στον κλάδο ηλεκτρολογίας σε κολέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να γίνω αδειούχος ηλεκτρολόγος;
44. Τι διαδικασίες χρειάζονται για να εκδοθεί άδεια ενάσκησης επιχείρησης, στον τομέα της Ηλεκτρολογίας;
45. Υπάρχουν περιορισμοί για ενάσκηση της επιχείρησης; Για πόσο ισχύει η άδεια ενάσκησης της επιχείρησης;
46. Το πιστοποιητικό εγγραφής έχει ημερομηνία λήξης; Ποιες οι διαδικασίες ανανέωσης του;
47. Που μπορώ να βρω τα αναθεωρημένα έντυπα αιτήσεων για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με βάση τις πρόνοιες της 16ης έκδοσης των κανονισμών;
48. Tι είναι η σήμανση συμμόρφωσης CΕ, ποια προϊόντα αφορά και γιατί χρησιμοποιείται;
49. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει προϊόν το οποίο πωλείται στην αγορά και δε φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης CE;
50. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει έναν προϊόν το οποίο δεν έχει οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά;
51. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν ένα προϊόν προκαλέσει ατύχημα (Πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση) όταν είναι υπό χρήση;
52. Ποιοι από τους οδηγούς χρειάζονται κάρτα ταχογράφου;
53. Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός αν χάσει την κάρτα του ταχογράφου του ή κλαπεί;
54. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός σε περίπτωση που η κάρτα του δε λειτουργεί;
55. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός όταν η κάρτα του πλησιάζει να λήξει;
56. Τι πρέπει να κάνει αν οδηγεί την ίδια μέρα ένα όχημα με αναλογικό και άλλο με ψηφιακό ταχογράφο;
57. Μπορεί ο οδηγός να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που καταγράφονται στην κάρτα του;
58. Τι ευθύνες έχει ο κάτοχος κάρτας ταχογράφου;
59. Τι είναι ο ταχογράφος;
60. Τι αρμοδιότητες έχει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε σχέση με τους ταχογράφους;
61. Σε ποιους απευθύνεται η άδεια τεχνίτη οχημάτων;
62. Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για να αδειοδοτηθώ σαν τεχνίτης οχημάτων;
63. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να αδειοδοτηθεί κάποιος σαν τεχνίτης οχημάτων;
64. Ποιες σημάνσεις πρέπει να φέρει μια συσκευή αερίου;
65. Τι πρέπει να κάνει ένας καταναλωτής όταν εντοπίσει μια συσκευή αερίου που δεν φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις;
66. Ποιες οδηγίες πρέπει να συνοδεύουν μια συσκευή αερίου και σε πια γλώσσα;
67. Ποιες σημάνσεις πρέπει να φέρει μια συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ);
68. Ποιες οδηγίες πρέπει να αναγράφονται σε μια συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) και σε ποια γλώσσα;
69. Τι είναι «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του»;
70. Ποίος είναι ο νόμιμος τρόπος απόρριψης ενός οχήματος που ευρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του;© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων