Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Υπουργείο Αποστολή

Αποστολή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2019

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες) και των επικοινωνιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο. Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου καθώς και των άλλων πόρων της χώρας.

ΟΡΑΜΑ
Να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο σύγχρονων και αποτελεσματικών υποδομών και υπηρεσιών.

ΑΞΙΕΣ

1. Σεβασμός προς τον πολίτη

· Έγκαιρη ανταπόκριση
· Άμεση Επικοινωνία
· Αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων

2. Χρηστή Διοίκηση

· Διαφάνεια στις διαδικασίες
· Ίση μεταχείριση/αμεροληψία
· Ορθολογιστική διαχείριση δημοσίων πόρων

3. Αριστεία

· Άριστη ποιότητα των έργων και υπηρεσιών που προσφέρονται
· Συνεχής υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων / τεχνολογιών
· Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας

4. Επαγγελματισμός

· Προώθηση ομαδικής εργασίας
· Σεβασμός και αναγνώριση προσφοράς του προσωπικού
· Ανάληψη ευθυνών
· Υψηλά επαγγελματικά πρότυπα


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την τριετία 2017-2019, είναι οι ακόλουθες:

1. Δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου και μεταφορών και προώθηση βιώσιμης κινητικότητας.

   2. Προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και ανάπτυξη ασφαλών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδομών.
    3. Σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες αερομεταφορές και βελτίωση της συνδεσιμότητας της Κύπρου με τρίτες χώρες.
     4. Προσφορά σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών και διασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη.
      5. Αξιοποίηση του πλούτου και των πόρων της χώρας.
       6. Διατήρηση της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.


      H Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα Βασιλική Αναστασιάδου

      CYnergy

      Ευρωεκλογές 2019

      Δρομολόγια Λεοφωρείων

      112

      Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

      ΔΙΑΥΛΟΣ

      Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

      Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

      Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

      IMI

      ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

      Motionbuscard

      Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

      DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

      Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

      Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

      master plan greek

      Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

      e-procurment