ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΑποστολήΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2019

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες) και των επικοινωνιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο. Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου καθώς και των άλλων πόρων της χώρας.

ΟΡΑΜΑ
Να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο σύγχρονων και αποτελεσματικών υποδομών και υπηρεσιών.

ΑΞΙΕΣ

1. Σεβασμός προς τον πολίτη

· Έγκαιρη ανταπόκριση
· Άμεση Επικοινωνία
· Αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων

2. Χρηστή Διοίκηση

· Διαφάνεια στις διαδικασίες
· Ίση μεταχείριση/αμεροληψία
· Ορθολογιστική διαχείριση δημοσίων πόρων

3. Αριστεία

· Άριστη ποιότητα των έργων και υπηρεσιών που προσφέρονται
· Συνεχής υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων / τεχνολογιών
· Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας

4. Επαγγελματισμός

· Προώθηση ομαδικής εργασίας
· Σεβασμός και αναγνώριση προσφοράς του προσωπικού
· Ανάληψη ευθυνών
· Υψηλά επαγγελματικά πρότυπα


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την τριετία 2017-2019, είναι οι ακόλουθες:

1. Δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου και μεταφορών και προώθηση βιώσιμης κινητικότητας.


_______________________________________________
© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων