Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα / Διευθύνσεις Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Αρχαιοτήτων


Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ιδρύθηκε στα 1935, με τη θέσπιση του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου. Μέχρι τότε ίσχυε με τροποποιήσεις ο Νόμος του 1905, ο οποίος ήταν και ο πρώτος αρχαιολογικός νόμος που ψηφίστηκε επί αγγλοκρατίας. Ο τελευταίος αντικατέστησε τον αντίστοιχο οθωμανικό νόμο του 1874.

Η ίδρυση του πρώτου Κυπριακού Μουσείου αποφασίστηκε στα 1882. Αυτό στεγάστηκε ένα χρόνο αργότερα σε δύο δωμάτια των κυβερνητικών γραφείων στην Αρχιγραμματεία. Στην πραγματικότητα η επικρατούσα κατάσταση απείχε κατά πολύ από αυτό που φανταζόμαστε όταν ακούμε τη λέξη «Μουσείο». Στα 1889 ενοικιάστηκε ένα σπίτι στην οδό Βικτωρίας 7, στην εντός των τειχών πόλη, όπου οργανώθηκε καλύτερα η συλλογή. Μόλις στα 1908, το Κυπριακό Μουσείο στεγάστηκε σε κτίριο που σχεδιάστηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, και εκεί στεγάζεται ακόμη και σήμερα.

Με το νόμο του 1935 και την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το Κυπριακό Μουσείο γίνεται επίσημος κυβερνητικός οργανισμός και απολαμβάνει μόνιμης ετήσιας κρατικής χορήγησης. Από τότε το Τμήμα διευθύνει και ελέγχει όλες τις αρχαιολογικές δραστηριότητες στην Κύπρο.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου. Οι κυριότερες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ανασκαφών και αρχαιολογικών επισκοπήσεων, την οργάνωση, λειτουργία και ίδρυση αρχαιολογικών μουσείων, καθώς και τη συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και προβολή των αρχαίων μνημείων Πρώτου και Δεύτερου Πίνακα, των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων του λαϊκού πολιτισμού.

Οι σκοποί του Τμήματος Αρχαιοτήτων περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση των μνημείων και μουσείων για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Προς επίτευξη των στόχων αυτών διοργανώνονται συνέδρια, διαλέξεις και εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων δημοσιεύεται μέσω των δύο ετήσιων εκδόσεών του: της Επιστημονικής Επετηρίδος του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου και της Ετήσιας Έκθεσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.


Τμήμα Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/da

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
EMAIL


ΔιευθύντριαΔρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου2286580122304408

Λειτουργός ΕξυπηρέτησηςΕυθυμία Άλφα2286588622865875


O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων