Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα / Διευθύνσεις Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ιδρύθηκε το 1878 και με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας τέθηκε υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το ΄Οραμα του Τμήματος είναι:
Nα κάνουμε τη διακίνηση των πολιτών στο οδικό δίκτυο πιο σύντομη, άνετη και ασφαλή.
Να εξασφαλίσουμε στον πολίτη πιο άνετες και αξιοπρεπείς συνθήκες εξυπηρέτησης σε σύγχρονα δημόσια κτίρια.
Να συμβάλουμε - με τα έργα μας - στην ανάπλαση του κοινωνικού περιβάλλοντος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Μέσα στα πλαίσια της εκπλήρωσης της αποστολής του, το Τμήμα έχει τις ακόλουθες κυριότερες δραστηριότητες:
1. Μελέτες ή διαχείριση μελετών που εκπονούνται από ιδιώτες μελετητές, επίβλεψη και διαχείριση των συμβολαίων κατασκευής και συντήρησης μεγάλων οδικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητόδρομων και άλλων κύριων και δευτερευόντων δρόμων.
2. Μελέτες ή διαχείριση μελετών που εκπονούνται από ιδιώτες μελετητές, επίβλεψη και διαχείριση των συμβολαίων κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης κυβερνητικών κτιρίων και άλλων οικοδομικών έργων.
3. Διαχείριση της Συμφωνίας Παραχώρησης για την ανάπτυξη, και συντήρηση των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου.
4. Μελέτη, επίβλεψη και διαχείριση των συμβολαίων κατασκευής έργων προστασίας της παραλίας και αλιευτικών καταφυγίων.
5. Ετοιμασία κυκλοφοριακών μελετών σε αστικές και αγροτικές περιοχές σε συνεργασία με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα, Τοπικές Αρχές και Συμβούλους Μηχανικούς.
6. Μελέτη και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.
7. Μελέτη, κατασκευή και/ή επίβλεψη της κατασκευής οδικών έργων σε βιομηχανικές περιοχές, κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης.
8. Συντήρηση κατοικιών και κτιρίων σε προσφυγικούς οικισμούς καθώς και επίβλεψη των κατοικιών που κατασκευάζονται στα πλαίσια του Σχεδίου Αυτοστέγασης και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών προόδου.
9. Κατασκευή και συντήρηση αμυντικών έργων και άλλων έργων στρατωνισμού της Εθνικής Φρουράς, καθώς και επιδιόρθωση και συντήρηση εγκαταστάσεων της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.
10. Εργαστηριακός έλεγχος (έρευνες, δοκιμές κλπ.) οικοδομικών υλικών και υλικών οδοποιίας τόσο για έργα του Τμήματος όσο και για ιδιωτικά για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών Προτύπων.
11. Έλεγχος των δημόσιων κτιρίων και των αποθηκεύσεων πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
12. Θεώρηση αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες ή για άδειες οικοδομής για σκοπούς διαχωρισμού γης.
13. Εξέταση και επίλυση προβλημάτων/αιτημάτων κοινοτήτων ή ιδιωτών που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων οδοποιίας.
14. Παροχή τεχνικών συμβουλών σε άλλα Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, καθώς και σε ιδιώτες.
15. Συμμετοχή και εκπροσώπηση του Τμήματος σε διάφορες Τεχνικές Επιτροπές όπως την Επιτροπή Κυπριακών Προτύπων, την Κεντρική Επιτροπή για Αλλαγές και Απαιτήσεις, την Επιτροπή Ενοικίων, Κριτικές Επιτροπές Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών κλπ

Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφ. Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@pwd.mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/pwd

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
EMAIL


Αναπληρωτής ΔιευθυντήςΑντώνης Κουτσούλλης
Ελένη Κασκίρη22806502
2280653722510456

Λειτουργός ΕξυπηρέτησηςΕυθυμία Ομήρου2280652122806505
O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων