ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Ο Κυπριακός εμπορικός στόλος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 10 μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως και κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσοστό 12% του συνολικού στόλου των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Το 2009 υπήρχαν εγγεγραμμένα στο Κυπριακό νηολόγιο 1.853 πλοία, ολικής χωρητικότητας 21.581.424 κοχ.

Σκοπός του ΤΕΝ είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου στον τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας και η καθιέρωση της ως βάση διεθνών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων καθώς και η παραπέρα προώθηση της Κυπριακής σημαίας ως ισχυρής ναυτιλιακής σημαίας ποιότητας στο διεθνή χώρο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας λειτουργεί κάτω από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική εφαρμογή της περί εμπορικής ναυτιλίας νομοθεσίας και των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων στις οποίες η Κύπρος είναι συμβαλλόμενο μέρος. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 Νηολογήσεις πλοίων, μικρών σκαφών και συναφείς πράξεις.
 Έλεγχος των κυπριακών πλοίων όσον αφορά την ασφάλεια, την πρόληψη ρύπανσης, τα προσόντα των ναυτικών και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους.
 Επιθεώρηση αλλοδαπών πλοίων σε κυπριακά λιμάνια (Έλεγχος Κράτους Λιμένα) σαν συμβαλλόμενο μέρος με το Μνημόνιο των Παρισίων για τον έλεγχο των Πλοίων (Paris Memorandum of Understanding).
 Έλεγχος και πιστοποίηση ακτοπλοϊκών επιβατικών και ταχύπλοων σκαφών.
 Εκπαίδευση ναυτικών και έκδοση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας.
 Συνεχής εκσυγχρονισμός της περί εμπορικής ναυτιλίας νομοθεσίας και εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Φορολογία πλοίων και εταιρειών παροχής υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης.
 Ανάπτυξη και προβολή της Κύπρου σαν ναυτιλιακό κέντρο και σαν ένα διεθνές νηολόγιο.
 Διεθνείς σχέσεις, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, σύναψη διμερών συμφωνιών και συνεργασία με ναυτιλιακές αρχές άλλων χωρών.Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά,4007 Λεμεσός, Τ.Θ. 56193, 3305 Λεμεσός

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.shipping.gov.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
EMAIL


Αναπληρωτής ΔιευθυντήςΙωάννης Ευστρατίου2584822925848211

Λειτουργός ΕξυπηρέτησηςEλισάβετ Κρίνη2584814225848200


_______________________________________________
© 2009 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων