ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (THE) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι η αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων καθώς και του πλαισίου για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπογραφών.

Η περί ραδιοεπικοινωνιών νομοθεσία αναθέτει στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) τις εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση των συχνοτήτων και γενικά στη ρύθμιση των ραδιοεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών επικοινωνιών. Επίσης, το ΤΗΕ είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση της αγοράς ραδιοεξοπλισμού και για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, το ΤΗΕ συμβουλεύει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σε όλα τα θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετα, το ΤΗΕ, από το 2009, έχει οριστεί ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Επίσης, το ΤΗΕ ανέλαβε το συντονιστικό ρόλο σε θέματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος GALILEO/EGNOS, του προγράμματος GMES (Global Monitoring for the Environment and Security), και των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency - ESA).

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Λεωφ. Στροβόλου 286, 2048 Στρόβολος, Τ.Θ. 24647, 1302 Λευκωσία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.dec@mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/dec

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
EMAIL
Διευθυντής

Γιώργος Κωμοδρόμος

22814854

22322851Λειτουργός ΕξυπηρέτησηςΜαριλένα Παπαιωάννου
Αντρούλλα Κυπριανού22814846
2281485422321925
22322851
_______________________________________________
© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων