Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα / Διευθύνσεις Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.ΗΜΥ) χειρίζεται τα θέματα της ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής μηχανικής που αφορούν στο δημόσιο και συμβουλεύει την Κυβέρνηση για τον προγραμματισμό της πολιτικής για τα θέματα αυτά. Το Τμήμα είναι οργανωμένο σε πέντε τομείς (Διοίκησης, Νομοθεσίας, Εφαρμογής της Νομοθεσίας, Έργων και Προμηθειών, Συμβάσεων Συντήρησης) και τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας-Αμμοχώστου, Πάφου).

Το Τμήμα έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό, σχεδίαση, εκτέλεση και συντήρηση των περισσοτέρων κυβερνητικών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων. Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη για την προμήθεια, τη συντήρηση και την αποτελεσματική χρήση των κυβερνητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και του στόλου κυβερνητικών οχημάτων. Περαιτέρω, το Τμήμα είναι η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των Νομοθεσιών σε πολλούς τομείς της ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής μηχανικής. Φροντίζει επίσης για την εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.

Το σχέδιο δράσης του Τμήματος περιλαμβάνει:

•Τη βελτίωση της επίβλεψης και του ελέγχου σε σχέση με την ποιότητα των έργων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

• Τη γρήγορη επιτέλεση της εργασίας που σχετίζεται με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων.

• Την επανεκτίμηση των αρμοδιοτήτων του, με στόχο να συμπεριληφθούν σε ένα θεσμικό πλαίσιο και τη σταδιακή αναβάθμιση του στρατηγικού του ρόλου, σε σχέση με το προγραμματισμό, τη σχεδίαση, την εκτέλεση και τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων.

• Τη βελτίωση του αναγκαίου συντονισμού μεταξύ Τμημάτων, με σκοπό την έγκριση των κονδυλιών του προϋπολογισμού τους για τη συντήρηση και επιδιόρθωση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων τους.

• Τη βελτίωση των διαδικασιών εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο .

• Την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για διαγωνισμούς του δημοσίου και την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν τη γρήγορη εκτέλεση των έργων.

• Τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Τμήματος και την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας .

Το όραμα του Υπουργείου σε σχέση με τις δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνεται στη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό και σε άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες, μέσω της συντήρησης, της ενδυνάμωσης και της αναβάθμισης της υποδομής της χώρας, που στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα και μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων δομών, οι οποίες θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου .

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Αγίου Ιλαρίωνος,1426 Καιμακλί, Τ.Θ. 29669, 1722 Λευκωσία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@ems.mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/ems

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
EMAIL


Αναπληρωτής ΔιευθυντήςΜάρκος Μάρκου
22800301
22800303

Λειτουργός ΕξυπηρέτησηςΕλένη Κτώρα2280035122348202O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων