Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα / Διευθύνσεις Διεύθυνση Ελέγχου

Διεύθυνση Ελέγχου


Η Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αποτελεί ουσιαστικό «εργαλείο» του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου και φυσικά και του Υπουργού (που ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή) για την άσκηση πρωτοβάθμιου (κυρίως προληπτικού αλλά ορισμένες φορές και κατασταλτικού) ελέγχου στα Τμήματα του Υπουργείου, κυρίως στα τεχνικά Τμήματα δηλαδή το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, η Διεύθυνση Ελέγχου κέκτηται αυτοτελούς αρμοδιότητας διενέργειας τεχνικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου σε όλα τα Τμήματα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6/4/2005 η Διεύθυνση Ελέγχου ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα έργα του που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα Μεταφορών για την προγραμματική περίοδο 2004-2006. Για τη υφιστάμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Διεύθυνση Ελέγχου ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας για έργα που αφορούν και Υπουργεία πέραν του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συγκεκριμένα, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4/7/2007, η Διεύθυνση Ελέγχου ανάλαβε ως Ενδιάμεσος Φορέας για όλα τα μεγάλα έργα τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς του περιβάλλοντος, ενέργειας και μεταφορών καθώς και τις λοιπές παρεμβάσεις μεταφορών και για όλα τα «μεγάλα έργα υποδομής». Τέτοια έργα είναι τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αναβάθμιση του λιμένος Λεμεσού, το σύστημα δημόσιων μεταφορών, τα έργα για διαχείριση υδάτινων πόρων, τα αποχετευτικά συστήματα σε κοινότητες κ.λπ. Τα νέα καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στη Διεύθυνση Ελέγχου είναι σε όγκο και ευθύνη πολύ μεγάλα και έχουν αυξήσει σημαντικά το φάσμα των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων της. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Διεύθυνση Ελέγχου έχει αναλάβει καθήκοντα σε τομείς ειδικοτήτων (περιβάλλον και ενέργεια) με τους οποίους μέχρι πρότινος δεν ασχολείτο.

Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 1ος όροφος, Αχαιών 28, 1101 Λευκωσία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: doc@mcw.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/doc
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
EMAIL


Αναπληρώτρια ΔιευθύντριαΑγάθη Χρίστου2280025022776272

Λειτουργός ΕξυπηρέτησηςΚρίστα Γιασεμίδου2280025122776272

O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων