Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τμήματα / Διευθύνσεις Μονάδα Οδικής Ασφάλειας

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας

Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων συστάθηκε το 2004 και αποτελείται σήμερα από τον προϊστάμενο, που είναι πολιτικός μηχανικός με μακρόχρονη πείρα και εκπαίδευση στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ένα συγκοινωνιολόγο μηχανικό και μία διοικητικό λειτουργό.

Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας έχει την ευθύνη χειρισμού των θεμάτων που εμπίπτουν στον τομέα της οδικής ασφάλειας και αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου αυτού. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την οδική ασφάλεια και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων προεδρεύει του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας που είναι το θεσμικό όργανο συντονισμού όλων των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών.

Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας λειτουργεί, επιπρόσθετα από τις άλλες τις αρμοδιότητες, ως Μονάδα Υποστήριξης του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2005-2010. Η Μονάδα αποτελεί εκτελεστικό, διοικητικό και συντονιστικό όργανο του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2005-2010, έχουν συσταθεί οι ακόλουθες 6 διϋπηρεσιακές θεματικές επιτροπές στις οποίες γίνονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων και των εμπλεκομένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των δράσεων οδικής ασφάλειας:

• Επιτροπή Ασφάλειας Δρόμων
• Επιτροπή Ασφάλειας Οχημάτων
• Επιτροπή Εκπαιδεύσεως και Εξέτασης Οδηγών
• Επιτροπή Νομοθεσίας Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης
• Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής Αγωγής
• Επιτροπή ΄Αμεσης Περίθαλψης

Οι Επιτροπές αυτές προεδρεύονται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας. Η Μονάδα ασκεί συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο με τη διενέργεια αναλύσεων στοιχείων οδικών δυστυχημάτων και τη συλλογή και ανάλυση άλλων σχετικών στοιχείων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας εκπροσωπεί την Κύπρο σε διάφορες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για θέματα οδικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της μονάδας είναι μέλος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Οδική Ασφάλεια της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Ενέργειας (DG TREN) και οι δύο λειτουργοί συμμετέχουν σε δύο ομάδες εργασίας για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Οδική Ασφάλεια. Η Μονάδα είναι επίσης συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα οδικά δυστυχήματα, CARE και προβαίνει σε σχετικές αναλύσεις.

Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Αστυνομία, για τη σύνταξη των βοηθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και την ένταξη του θέματος στη δημόσια εκπαίδευση.

Η Μονάδα συντάσσει επίσης νομοσχέδια που αφορούν ειδικά στην οδική ασφάλεια και συνεργάζεται με την Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων για την έκδοση νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη συνεχή επικαιροποίηση του.

Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας διοργανώνει διάφορες διαφωτιστικές δραστηριότητες οδικής ασφάλειας, σεμινάρια οδικής ασφάλειας και δραστηριότητες κυκλοφοριακής αγωγής.


Τηλέφωνα
EmailΕιρήνη Μανώλη

Εκτελεστικός Μηχανικός
22800246Χρύσω Ζάκου


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός


22800114
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22773063


Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:
roadsafety@mcw.gov.cy


O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων