Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Ιστορικό / Αποστολή

Ιστορικό / Αποστολή


Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986. Το Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και σε αυτό συμμετέχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους προισταμένους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των άμεσα εμπλεκομένων στην Οδική Ασφάλεια υπηρεσιών, καθώς του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ΕΤΕΚ.

Συγκεκριμένα στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Υπουργείο Οικονομικών
  • Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
  • Υπουργείο Υγείας
  • Αστυνομία
  • Τμήμα Δημοσίων Έργων
  • Τμήμα Οδικών Μεταφορών
  • ΕΤΕΚ

Το εκτελεστικό, διοικητικό και συντονιστικό όργανο του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας για τη διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η Μονάδα Υποστήριξης του Συμβουλίου, που ανήκει διοικητικά στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το Συμβούλιο υποστηρίζεται από τις ακόλουθες 7 θεματικές διυπηρεσιακές επιτροπές:
  • Επιτροπή Νομοθεσίας, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Αστυνόμευσης
  • Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξέτασης Οδηγών
  • Επιτροπή Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής Αγωγής
  • Επιτροπή Ασφάλειας Οδικών Υποδομών
  • Επιτροπή Άμεσης Περίθαλψης
  • Επιτροπή Ασφάλειας Οχημάτων
  • Επιτροπή Έρευνας για την Οδική Ασφάλεια

Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας αποτελεί το θεσμικό όργανο για τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Το Συμβούλιο διαχειρίζεται επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2021 - 2030. Το Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρία κάθε 2-3 μήνες περίπου.


O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων