ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ιστορικό / Αποστολή


Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986. Το Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και σε αυτό συμμετέχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους προισταμένους και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των άμεσα εμπλεκομένων στην Οδική Ασφάλεια υπηρεσιών, καθώς του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ΕΤΕΚ.

Συγκεκριμένα στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Υπουργείο Οικονομικών
  • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Υπουργείο Υγείας
  • Αστυνομία
  • Τμήμα Δημοσίων Έργων
  • Τμήμα Οδικών Μεταφορών
  • ΕΤΕΚ

Το εκτελεστικό, διοικητικό και συντονιστικό όργανο του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας για τη διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η Μονάδα Υποστήριξης του Συμβουλίου, που ανήκει διοικητικά στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας αποτελεί το θεσμικό όργανο για τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Το Συμβούλιο διαχειρίζεται επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2005 - 2010. Το Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρία κάθε 2-3 μήνες περίπου.

_______________________________________________
© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων