ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής ΑσφάλειαςΤο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σας καλεί να συμβάλετε στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας με την υποβολή αίτησης για την υπογραφή της Ευρωπαικής Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια.
 
Τι είναι η Ευρωπαική Χάρτα Οδικής Ασφάλειας;
Η μεγαλύτερη υπάρχουσα πλατφόρμα για την οδική ασφάλεια στην οποία συμμετέχουν και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.  Αποτελεί μέρος του 3ου Ευρωπαικού Προγράμματος Δράσης για την Οδική Ασφάλεια που έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των νεκρών από οδικά δυστυχήματα μέχρι το 2010.
 
Ποιος μπορεί να υπογράψει μία δέσμευση οδικής ασφάλειας και πόσο διαρκεί;
Οποιαδήποτε εταιρεία, σύλλογος ή δημόσια αρχή από οποιοδήποτε από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ μπορεί να κάνει αίτηση για να υπογράψει μια δέσμευση.  Όλες οι αιτήσεις και οι προτεινόμενες δεσμεύσεις μελετούνται προσεκτικά και εγκρίνονται από την Ευρωπαική Επιτροπή.  Έως τις αρχές του 2010, είχαν υπογράψει τη χάρτα 1.700 οντότητες σε όλη την ΕΕ και ο αριθμός αυξάνεται κάθε μέρα. Στην Κύπρο έχουν υπογράψει τη Χάρτα  59 κυπριακοί οργανισμοί:Η δέσμευση θα έχει αρχική διάρκεια 3 ετών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους υπογράφοντες να ανανεώσουν την αρχική τους δέσμευση με τις ίδιες πρωτοβουλίες ή να την μετατρέψουν προσθέτοντας νέες πρωτοβουλίες.
 
Ωφελήματα από την υπογραφή
  • Δικαίωμα χρήσης του λογότυπου της Ευρωπαικής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας
  • Δίπλωμα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε.
  • Προσκλήσεις για συμμετοχή σε πανευρωπαικά συνέδρια με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και η αίτηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής www.erscharter.eu
Το Υπουργείο Συγκοινωνωνιών και Έργων είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε αναγκαία καθοδήγηση.

_______________________________________________
© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων