Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οργανισμοί κάτω από την Εποπτεία του Υπουργείου Αρχή Αδειών

Αρχή Αδειών  Η Αρχή Αδειών έχει καθιδρυθεί με βάση τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο και έχει καθήκον και εξουσία:

  Να εκδίδει άδειες οδικής χρήσης για –
  μεταφορείς «Β»,

  μεταφορείς «Γ»,

  ιδιωτικά λεωφορεία,

  αστικά, αγροτικά και υπεραστικά ταξί,

  οχήματα διεθνών οδικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό,

  ιδιωτικά λεωφορεία σε πολύτεκνες οικογένειες, και

  και να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των επαγγελματιών οδηγών με βάση τον περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμο.

  Η Αρχή Αδειών απαρτίζεται από ένα πρόεδρο και οκτώ μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο μέχρι τριών ετών.

  Κάθε απόφαση της Αρχής Αδειών δύναται να προσβληθεί στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σ΄ αυτόν της απόφασης.

  Οι αποφάσεις της Αρχής Αδειών, με τις οποίες χορηγούνται άδειες οδικής χρήσης, δεν καθίστανται εκτελεστές αν δεν περάσει η χρονική προθεσμία των είκοσι ημερών προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών και, σε περίπτωση άσκηση προσφυγής, πριν την έκδοση απόφασης.


  Αρ. Τηλ.: 00 357 22 807154
  Αρ. Φαξ: 00 357 22 305432


H Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα Βασιλική Αναστασιάδου

CYnergy

Ευρωεκλογές 2019

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δρομολόγια Λεοφωρείων

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Motionbuscard

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

master plan greek

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ

e-procurment