Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Οργανισμοί κάτω από την Εποπτεία του Υπουργείου Αρχή Αδειών

Αρχή Αδειών  Η Αρχή Αδειών έχει καθιδρυθεί με βάση τον περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμο και έχει καθήκον και εξουσία:

  Να εκδίδει άδειες οδικής χρήσης για –


  μεταφορείς «Γ»,

  ιδιωτικά λεωφορεία,

  αστικά, αγροτικά και υπεραστικά ταξί,

  οχήματα διεθνών οδικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό,

  ιδιωτικά λεωφορεία σε πολύτεκνες οικογένειες, και

  και να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των επαγγελματιών οδηγών με βάση τον περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμο.

  Η Αρχή Αδειών απαρτίζεται από ένα πρόεδρο και οκτώ μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο μέχρι τριών ετών.

  Κάθε απόφαση της Αρχής Αδειών δύναται να προσβληθεί στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών, από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σ΄ αυτόν της απόφασης.

  Οι αποφάσεις της Αρχής Αδειών, με τις οποίες χορηγούνται άδειες οδικής χρήσης, δεν καθίστανται εκτελεστές αν δεν περάσει η χρονική προθεσμία των είκοσι ημερών προς άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Αδειών και, σε περίπτωση άσκηση προσφυγής, πριν την έκδοση απόφασης.

Διευθυνση

Δελφών 10, Πολυκατοικία ZEFXIS
4ος Όροφος (γωνία οδών Αχαιών και Δελφών)
1101 Λευκωσία

Email

aadeion.admin@mcw.gov.cy

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

00357 22 582318

ΦΑΞ

00357 22 305432


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  www.cla.com.cy

O Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κος Γιάννης Καρούσος

CyprusFlightPass

112

Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας

COVID-19

Δημόσιες Οδικές Επιβατικές Μεταφορές

Δρομολόγια Λεοφωρείων

DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020

ΔΙΑΥΛΟΣ

CYnergy

Motionbuscard

Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Περί Κύπρου /
Aspects of Cyprus

IMI

ΙΜΙ - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων