ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσωπικό

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ
Τηλέφωνα
Email

Βασιλική Αναστασιάδου

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
22800102
22800103


Νίκη Σανταμά
Επικεφαλής Γραφείο Υπουργού
22800110


Ρίτα Παπαμαρκίδου Ηλιάδου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Ιδιαιτέρα Γραμματέας Yπουργού
22800102


Μαρία Ανδρέου Τσαγγάρη

Ανώτερη Στενογράφος Βουλής, Ιδιαιτέρα Γραμματέας Yπουργού
22800103Δημήτρης Κωνσταντίνου

Λειτουργός Τύπου
22800236


Στέλιος Ιωάννου

Αχθοφόρος/Κλητήρας
22800266
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22776265ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΘΕΣΗ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΤΗΛΕΦΩΝΟEMAILΓ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η

Σταύρος Α. Μιχαήλ


Γενικός Διευθυντής


22800106

Μαρία Λεωνίδου


Ιδιαιτέρα Γραμματέας


22800106
Άντρη Δημοσθένους


Ιδιαιτέρα Γραμματέας


22800106
22800162


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22776248


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΟΜΕΑΣ Α - (Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ΓΕΡΗΕΤ, ΚΣΕΔ, Μονάδα Οδικής Ασφάλειας)
Αφροδίτη Κουφτερού


Πρώτη Διοικητικός Λειτουργός
-Προισταμένη Τομέα Α, εποπτεία του Τομέα και όλων των Λειτουργών του
- Στρατηγικός Σχεδιασμός ΥΜΕΕ
- Συντονισμός για τα θέματα Κυπριακού
-Πρόεδρος Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ)
Συντονισμός και Εποπτεία για τα πιο κάτω θέματα:
- Υπουργική Επιτροπή για τα Γκόλφ
-Γενικά Θέματα
-Επίτροπος Διοικήσεως
-Διμερείς Σχέσεις
- Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης
- Αριάδνη
-Προσωπικά Δεδομένα


22800115

Σούλα Μακρίδου Χριστοδούλου
Ιδιαιτέρα Γραμματέας
22800115


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800290
Μηλίτσα Καστελλανή-Γεωργίου


Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός
Υπεύθυνη:
- Εποπτεία Λειτουργών
- Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων
- Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
-Συντονισμός θεμάτων Επιτρόπου Διοικήσεως
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνη ΠΔΛ τομέα Α


22800119

Τερέζα Ιωάννου


Διοικητικός Λειτουργός Α΄
Υπεύθυνη:
- Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
- Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
- Θέματα Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
- Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ)
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνη ΠΔΛ Τομέα Α


22800244

Αλεξία Χριστοφή


Διοικητικός Λειτουργός
Υπεύθυνη:
- Τμήμα Οδικών Μεταφορών
- Αρχή Αδειών
- Αναθεωρητική Αρχή Αδειών
- Μέλος του Πυρήνα Μάθησης
- Συντονισμός για θέματα Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης και Αριάδνης
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνη ΠΔΛ Τομέα Α


22800116
Χριστιάνα Ταλιαδώρου


Διοικητικός Λειτουργός
Υπεύθυνη:
- Τμήμα Αρχαιοτήτων
- Διμερείς Σχέσεις
- Στρατηγικός Σχεδιασμός
- Πρακτικά Συνεδριών Υπουργού με Διευθυντές
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνη Τομέα Α


22800122
Παναγιώτης Παναγιώτου


Διοικητικός Λειτουργός
Υπεύθυνος:
- Συμβούλιο Εγγραφής Ελέγχου Εργοληπτών
- Γενικά Θέματα
- Θέματα Περιβάλλοντος
- Οδηγία των Υπηρεσιών
- Συντονιστής Μάθησης
- ΠΣΕΑ
- Συντονισμός θεμάτων Τεχνικής Βοήθειας
- Συντονισμός για θέματα Προσωπικών Δεδομένων
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνη ΠΔΛ Τομέα Α22800268
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800234ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΟΜΕΑΣ Β - Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Συμβούλιο Εγγραφής Εργοληπτών, ΕΤΕΚ)Ελένη Γερεουδάκη


Πρώτη Διοικητικός Λειτουργός
-Προισταμένη Τομέα Β, εποπτεία του Τομέα και όλων των Λειτουργών του
- Στρατηγικός Σχεδιασμός ΥΜΕΕ
Συντονισμός και Εποπτεία για τα πιο κάτω θέματα:
- Επίτροπος Νομοθεσίας
- Χορηγίες
- Περιβάλλον
- ΕΔΑΑΣ
- ΕΔΝΑΣ
- Εκμίσθωση Κρατικής Γης
- Ιεραρχικές Προσφυγές
- Υφυπουργείο Ναυτιλίας
- Μέλος της Αρχής Αδειών Αεροπορικών Μεταφορών
- Μέλος Επιτροπής για παραχώρηση Εμπορικών Δικαιωμάτων σε Αεροπορικές Εταιρείεες
- Συντονισμός για θέματα BREXIT


22800239


egereoudakis@mcw.gov.cyΑναστασία ΠαπανικολάουΙδιαιτέρα Γραμματέας


22800239


apapanicolaou@mcw.gov.cy


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800290
Τούλα Κορνηλίου Εύζωνα


Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός
Υπεύθυνη:
- Εποπτεία Λειτουργών
- Επίτροπος Νομοθεσίας
- Μέλος Επιτροπής Αερολιμενικών Τελών
- Εκμίσθωση Κρατικής Γης
- Ιεραρχικής Προσφυγές
- ΕΔΝΑΣ
- Θέματα Ισότητας Γυναίκας - Λειτουργός Σεξουαλικής Παρενόχλησης
- Διάταγμα Λουομένων
- Υφυπουργείο Ναυτιλίας
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνο ΠΔΛ Τομέα Β


22800120

Χρυστάλλα Χρίστου
Διοικητικός Λειτουργός A'
Υπεύθυνη:
- Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ)
(περιλαμβανομένης της Ανάπτυξης Τροόδους και της Αποβάθρας Παραλιμνίου)
- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΤΗΜΥ)
- Εθελοντισμός
- Χορηγίες
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνο ΠΔΛ Τομέα Β
22800241
Νεόφυτος Νεοφύτου


Διοικητικός Λειτουργός Α'
Υπεύθυνος:
- Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
- ΕΔΑΑΣ
- Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές
- Σημείο Επαφής Κύπρου για UNLOCODE
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνο ΠΔΛ Τομέα Β


22800242

Αλκίβιος Ιωάννου


Διοικητικός Λειτουργός ΑΚΕ
Υπεύθυνος:
- Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
- ΕΔΑΑΣ
- Αρχή Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές
- Σημείο Επαφής Κύπρου για un
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνο ΠΔΛ Τομέα Β


22800138Άννα Πιτσιλλίδου
Διοικητικός Λειτουργός
Υπεύθυνη:
- Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών
- Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ)
- Στρατηγικός Σχεδιασμός
- Μέλος Πυρήνα Μάθησης
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα ανατεθούν από την Υπεύθυνο ΠΔΛ Τομέα Β


22800176


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800234

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω ΝΈφη Θεοφάνους
Αναπληρώτρια Γραμματέας
22800199


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800126


Δημήτρης Στυλιανού


Λειτουργός Πληροφορικής


22800128
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22303837MONAΔΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΜιχάλης Λαμπρινός
Ανώτ. Εκτελεστικός Μηχανικός
22806630


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800163ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΒλαδίμηρος Ζαβρός


Γενικός Συντονιστής Συμβάσεων,
Συντονιστής Αμμοχώστου, Πάφου22800273


Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Μιρέλα Μαρκίδου

Δήμητρα Ανδρέου

Συντονιστής Λευκωσίας, Λάρνακας

Συντονίστρια Λεμεσού, Υπεραστικών

Ελεγκτής Μεταφορών


22800188

22800281

22800240


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800225Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Νίκος Χασάπης
Λογιστής
22800130Κυριακή Κυριάκου
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
22800132Εύη Θεοδότου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
22800131


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800261Α Ρ Χ Ε Ι ΟΧριστίνα Παντοπίου


Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός

22800140


Ειρήνη Αντωνίου


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός


22800169
Έλενα Αργυρού


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός


22800223

Ανθή Ιωσηφίδου


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Καταχώρηση αλληλογραφίας:
- Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας


22800145

Μαριάννα Γιάλλουρα


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Καταχώρηση αλληλογραφίας:
- Απαλλοτριώσεις Δρόμων


22800155

Έλλη Αυγουστή


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Καταχώρηση αλληλογραφίας:
- Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
- Δημόσιες Μεταφορές και Γραμμή του Πολίτη


22800288


Xρύσω Ζάκου


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός


22800114

Χρυστάλλα Κωνσταντίνου


Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Καταχώρηση αλληλογραφίας:
- Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας


22800142
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800253ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΚΛΗΤΗΡΕΣΣτέλιος Τρύφωνος


Αχθοφόρος/Κλητήρας


22800170


Σταύρος Σταύρου


Βοηθός Γραφείου


22800267Πανίκος Τσεριώτης
Βοηθός Γραφείου
22800143Αντώνης Ερωτοκρίτου
Αχθοφόρος / Κλητήρας
Γραφείο Γενικού Διευθυντή
22800266


Κώστας Ιακώβου


Αχθοφόρος / Κλητήρας


22800157Κυριάκος Γαλανός
Αχθοφόρος / Κλητήρας
22800157


ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ: 22800253


Λάκης Κυριάκου
Καντίνα
22800136
_______________________________________________
© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων