Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 3η Ημερίδα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Κύπρο – Πιλοτικό Έργο «Δίαυλος»

Με το παρόν Δελτίο Τύπου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διεξήχθη με επιτυχία την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 η 3η Ημερίδα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Κύπρο, που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Δίαυλος». Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο Έντιμος Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Μάριος Δημητριάδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κ. Χριστοφίδης και εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) και. του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Η Ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις εξελίξεις σε θέματα ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Κύπρο τον τελευταίο χρόνο. Κύριο θέμα της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των πιλοτικών έργων που υλοποιήθηκαν μέσω της Πράξης «Δίαυλος», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.


Εταίροι στη πράξη «ΔΙΑΥΛΟΣ» είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ως Επικεφαλής Εταίρος, καθώς και οι Δημοτικές Αρχές Ρόδου και Αγ. Νικολάου (Ελλάδα). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €1.5 εκ., από τον οποίο το €0.9εκ. αφορά την υλοποίηση του έργου στην Κύπρο.

Ο «ΔΙΑΥΛΟΣ» είναι έργο εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων (τηλεματικής) στον τομέα των οδικών μεταφορών. Οι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο κύριο οδικό δίκτυο της Κύπρου και η πληροφόρηση του κοινού.

Ένα μέρος του έργου αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων στο οδικό δίκτυο της Κύπρου, και ιδιαίτερα εντός πόλεων. Η υλοποίηση του ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο 2014.

Το δεύτερο μέρος της πράξης «ΔΙΑΥΛΟΣ» αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων που παρακολουθούν την οδική κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και ενημερώνουν τους οδηγούς και υπεύθυνες υπηρεσίες, π.χ. αστυνομία, για τυχόν πυκνή κυκλοφορία, ατυχήματα, προγραμματισμένες εργασίες στους δρόμους και διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας. Η ενημέρωση τους γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy, η οποία προσαρμόζεται σε κινητά τηλέφωνα, και ανακοινώσεις στο ραδιόφωνο. Τα συστήματα έχουν εγκατασταθεί σε κύριους άξονες στη Λευκωσία και στους αυτοκινητόδρομους, με δυνατότητα επέκτασης τους να καλύψουν, σε μεταγενέστερο στάδιο, και τις άλλες πόλεις.

Την Ημερίδα απασχόλησαν επίσης θέματα ευρύτερης στρατηγικής σε σχέση με τις ευφυείς μεταφορές, ευκαιρίες χρηματοδότησης στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2014-2020, καθώς και άλλες εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Κύπρο.

Στα κύρια συμπεράσματα της Ημερίδας περιλαμβάνονται:

1. Επιτακτική η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των δικτύων μεταφορών (οδικό δίκτυο και δημόσιες μεταφορές) για την αύξηση της ασφάλειας και της χωρητικότητας τους όπως επίσης και της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη.
2. Απαραίτητη η δημιουργία των δομών συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αλλά και η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα για προσφορά ολοκληρωμένων και αδιάλειπτων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
3. Απαραίτητη η συνέχιση της επένδυσης σε τέτοια συστήματα κτίζοντας πάνω στα αποτελέσματα των έργων που έχουν υλοποιηθεί και των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί σε διασυνοριακό επίπεδο.
4. Δυνατή η συγχρηματοδότηση έργων για υλοποίηση Συστήματα Ευφυών Μεταφορών μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα, εφόσον η επένδυση στα συστήματα αυτά αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2014-2020.

Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος 96 συμμετέχοντες από κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα και πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πράξη «Δίαυλος» μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση www.diavlos.org.cy . Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σε σχέση με τα παραπάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Δημοσίων Έργων (τηλ. 22 806646).
Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Τηλεφ. Κατάλογος

Δημόσια Διαβούλευση

Motion

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/08/2020 11:15:32 AM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων