Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


1. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν οικοδομή για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά, συνολικού εμβαδού 14100m2 (με απόκλιση ±3%) για την Επαρχία Λευκωσίας και συνολικού εμβαδού 15359m2 (με απόκλιση ±3%) για τις υπόλοιπες Επαρχίες, σε ενιαίο χώρο, για την μεταστέγαση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ). Επιπρόσθετα η οικοδομή θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστους χώρους στάθμευσης 300 θέσεων.

2. Η οικοδομή πρέπει να είναι έτοιμη για παράδοση/χρήση το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017.

3. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και την περιοχή Παραλιμνίου της επαρχίας Αμμοχώστου. Οι προτάσεις θα πρέπει να συνάδουν με τις πρόνοιες της χωροθετικής πολιτικής των σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ισχύουν στα τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και τη Δήλωση Πολιτικής Παραλιμνίου.

4. Το πλήρες έγγραφο των απαιτήσεων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

5. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στην Διευθύντρια Τμήματος Δημοσίων Έργων και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λεωφόρο Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ., 21/10/2016. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Άντρη Χριστοδούλου αρ. τηλ 22806704.

Τμήμα Δημοσίων Έργων
20/9/2016Director's Cv

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Motion

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

112

Troodos Houses

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/10/2019 02:29:21 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων