ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/6/2018/Υ(Α)


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

[Κανονισμός 31(4)]

Η σειρά κατάταξης των προσφορών αναφέρεται με επιφύλαξη αναφορικά με την ορθότητα των τιμών και την πλήρη συμμόρφωση προς τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού που θα ελεγχθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
Έργο: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του Κυλικείου του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Αρ. Προκήρυξης: ΚΠΣ/6/2018/Υ(Α)

Ημερομηνία Υποβολής: 25/05/2018

Α/Α
Όνομα Προσφέροντα
Ποσό ()
1.

Μαρία Αντρέου
852,00
2.

John Antoniou Support Services Ltd
950,00
3.

Ιωάννης Τρυπάτσας
1.666,00


Πίσω

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων