Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


Προσφορές για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Στρόβολο,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ζητά προσφορές για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Στρόβολο, Αρ. Διαγωνισμού PS/S/35.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι η Παρασκευή 08/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στη Διευθύντρια Τμήματος Δημοσίων Έργων και πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών «Α» του Τμήματος Δημοσίων Έργων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της Λεωφόρου Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.eprocurement.gov.cy του ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement).Director's Cv

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Mobility Week 2019

Motion

Troodos Houses

ΔΙΑΥΛΟΣ

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Συλλογή νεκρών ζώων

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Enernetmob_Interreg-med Programme

Κοινωνικά

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/09/2019 02:03:56 PM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων