Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις


Προσφορές για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Στρόβολο,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ζητά προσφορές για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Στρόβολο, Αρ. Διαγωνισμού PS/S/35.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι η Παρασκευή 08/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στη Διευθύντρια Τμήματος Δημοσίων Έργων και πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών «Α» του Τμήματος Δημοσίων Έργων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της Λεωφόρου Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.eprocurement.gov.cy του ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement).Director's Cv

coronavirus

CyprusFlight Pass

Νέες ποινές τροχαίας

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τηλεφ. Κατάλογος

Κυβερνητικές Κατοικίες Τροόοδους

112

ΔΙΑΥΛΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΔΕ

Δημόσια Διαβούλευση

Enernetmob_Interreg-med Programme

Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/01/2021 02:47:31 PM
 

© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων