ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Άλλες Ανακοινώσεις


Προσφορές για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Στρόβολο,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ζητά προσφορές για την Εκμετάλλευση της Καντίνας του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Στρόβολο, Αρ. Διαγωνισμού PS/S/35.

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι η Παρασκευή 08/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στη Διευθύντρια Τμήματος Δημοσίων Έργων και πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών «Α» του Τμήματος Δημοσίων Έργων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της Λεωφόρου Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας www.eprocurement.gov.cy του ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement).


Πίσω

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων