Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Άλλες Ανακοινώσεις
• 20/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/11/2017
• 19/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 17/2017
• 19/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: ΔΤΔΕ (Ε.Μ. Λ/ΣΟΥ) 20/2017
• 18/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/13/2017
• 17/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΠΑΤΣΙΕΣ) ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ- Αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 22/2017
• 16/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 31/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
• 16/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΠΑΤΣΙΕΣ) ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ-Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 23/2017
• 12/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 24/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
• 12/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 31/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
• 09/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/680
• 06/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/3/2017
• 06/10/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/7/2017
• 05/10/2017 Διαδικασία ενημέρωσης για τη συλλογή των νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο σε δρόμους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων
• 29/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 15 /2017
• 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 12/2017
• 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 4/2017
• 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 8/2017
• 27/09/2017 Ανάθεση Διαγωνισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) - Αρ. Διαγωνισμού: Δ.Τ.Δ.Ε (ΕΜ.ΛΚΑ) 9/2017
• 18/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/760
• 15/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 22/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
• 15/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 26/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
• 13/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 17 /2017
• 13/09/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Πάφου
• 13/09/2017 Υπογραφή Συμβολαίου για Περιοδική Συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Λάρνακας -Αρ. Διαγωνισμού:PS/C/782
• 11/09/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Διαγωνισμού: Α/ 16 /2017
• 08/09/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου TrACE, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία με αντικείμενο τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές
• 30/08/2017 Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων
• 01/08/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/787
• 01/08/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προκήρυξης: PS/C/789
• 27/07/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Αρ. Προσφοράς: 23/2017/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
• 29/05/2014 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ


Αρχείο Εγγράφων


Φώτο κ. Μαλλούππα

Διαδικασία για τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων 
για ζημιές από δυστυχήματα που συμβαίνουν σε δρόμους 
που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων

ΔΙΑΥΛΟΣ

112

Διευθετήσεις Τροχαίας Λόγω Οδικών Έργων

Συλλογή νεκρών ζώων

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

Δικτυακή πύλη

Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/10/2017 02:11:08 PM
 

© 2010 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
Τμήμα Δημοσίων Έργων