Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


2(Β). Άδεια Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ) Ιδιωτικού Λεωφορείου


Show details for Α. Χορήγηση ΑΟΧ Ιδιωτικού ΛεωφορείουΑ. Χορήγηση ΑΟΧ Ιδιωτικού Λεωφορείου

Hide details for Β. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου (η αίτΒ. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου (η αίτηση αφ...
Β. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου (η αίτηση αφορά υφιστάμενη άδεια που πρόκειται να λήξει ή έληξε και δεν παρήλθαν 5 μήνες από τη λήξη της)

Περιγραφή Υπηρεσίας
Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για την ανανέωση της Άδειας Οδικής Χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου, για να μεταφέρει δωρεάν επιβάτες σχετικά με την επιχείρηση του.
Υποβολή της αίτησης
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εξετάζεται από την Αρχή Αδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.Αίτηση για ανανέωση ή για αλλαγές σε Άδεια Οδικής Χρήσης (Έντυπο ΤΟΜ 179).
2.Κατάσταση ατόμων που θα μεταφέρονται με το ιδιωτικό λεωφορείο τη δεδομένη στιγμή που γίνεται η αίτηση πιστοποιημένα από Κοινοτάρχη ή Πιστοποιών Υπάλληλο.
3.Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του αιτητή, σε περίπτωση εταιρείας το
πιστοποιητικό να αναφέρεται στον κατά Νόμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
4.Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά νηπιαγωγείο / φροντιστήριο πρέπει να προσκομιστεί άδεια λειτουργίας.
5.Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά εργοληπτική / κατασκευαστική εταιρεία και η άδεια ιδιωτικού λεωφορείου αφορά τη μεταφορά του προσωπικού σε μέρη εργασίας τους πρέπει να παρουσιαστούν συμβόλαια της εταιρείας.
6.Πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου του ατόμου που θα οδηγεί το όχημα και αντίγραφο της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού του.

Τέλος Υπηρεσίας: €0


Υλοποίηση της έγκρισης
Η υλοποίηση της έγκρισης γίνεται στα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Έγκριση από την Αρχή Αδειών.
2.Πιστοποιητικό ασφάλισης (αν το όχημα θα είναι καινούριο).
3.Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος.
4.Πρωτότυπη Άδεια Οδικής Χρήσης.

Τέλος Υπηρεσίας:

€8,54 για την Έκδοση της Άδειας Οδικής Χρήσης.
Σημ. Η ισχύς της ΑΟΧ είναι μέχρι πέντε χρόνια.


Show details for Γ. Χορήγηση Άδειας Οδικής Χρήσης Ιδιωτικού Λεωφορείου για μΓ. Χορήγηση Άδειας Οδικής Χρήσης Ιδιωτικού Λεωφορείου για μεταφορ...

Show details for Δ. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου για μΔ. Ανανέωση Άδειας Οδικής Χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου για μεταφορ...

Show details for Ε. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλΕ. Αντικατάσταση του οχήματος που αναφέρεται στην ΑΟΧ με άλλο όχημα

Επικοινωνία:

Κυριάκος Κυριάκου │ +357 22 807171 │ kkyriacou@rtd.mcw.gov.cy

Γιώργος Μενοίκου │ +357 22 807147 │ gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Αντώνης Σιαμμάς │ +357 22 807188 │ asiamas@rtd.mcw.gov.cyInformation services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 30/12/2020 01:32:50 PMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ