Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Α). Διαδικασίες για τη νομοθεσία της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα


Show details for Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)
Show details for II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)
Hide details for III. Άδεια «Α»III. Άδεια «Α»

III. Άδεια «Α»

A. Χορήγηση Άδειας «Α»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για να αποκτήσει Άδεια «Α» για να εκτελεί εσωτερικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Η υπηρεσία απευθύνεται μόνο σε όσους κατέχουν Άδεια Οδικού Μεταφορέα στην κατηγορία εμπορευματικών μεταφορών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια «Α» (Έντυπο ΤΟΜ 304(06/05)).

2. Υπεύθυνη δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα και τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας ότι η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης.

3. Τραπεζική βεβαίωση σε περίπτωση που αυτή που προσκόμισε κατά την υποβολή αίτησης για Άδεια Οδικού Μεταφορέα δεν καλύπτει τον αριθμό των οχημάτων που θα αδειοποιήσει με Άδειες «Α».

4. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17 (Αίτηση για νέα Άδεια «Α»)

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επιστολή έγκρισης από Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του νέου οχήματος που θα αναφέρεται η Άδεια «Α».

Τέλος Υπηρεσίας:

Το τέλος υπηρεσίας θα αναγράφεται στην επιστολή έγκρισης από το Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Β. Μεταφορά άδειας «Α» σε άλλο όχημα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν θα αντικατασταθεί το όχημα στο οποίο αναφέρεται η Άδεια «Α» με άλλο όχημα. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται νέα Άδεια «Α» με τα στοιχεία του οχήματος που θα αντικαταστήσει το παλιό.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 304 (06/05)).

2. Αντίγραφο της Άδειας «Α» η οποία αναφέρεται στο όχημα που θα αντικατασταθεί.

3. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδεια «Α».

4. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επιστολή έγκρισης από Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδεια «Α».

3. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του νέου οχήματος που θα αναφέρεται η Άδεια «Α».

4. Πρωτότυπη Άδεια «Α» η οποία αναφέρεται στο όχημα που θα αντικατασταθεί.

Τέλος Υπηρεσίας:0

Γ. Ανανέωση Άδειας «Α»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται πριν ή κατά την ημερομηνία λήξης της Άδειας «Α» προκειμένου η Άδεια «Α» η οποία θα λήξει να ανανεωθεί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 304 (06/05)).

2. Πρωτότυπη Άδεια «Α» η οποία θα λήξει.

3. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον αναφέρεται η Άδεια «Α».

4. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

Δ. Επανέκδοση Άδειας «Α»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν έχει λήξει η άδεια «Α».

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 304 (06/05)).

2. Αντίγραφο ληγμένης Άδειας «Α».

3. Υπεύθυνη δήλωση από κάτοχο Άδειας Οδικού Μεταφορέα και κάτοχο Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας ότι η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης.

4. Αντίγραφο Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επιστολή έγκρισης από Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίον αναφέρεται η Άδεια «Α».

3. Πρωτότυπη ληγμένη Άδεια «Α».

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

Ε. Μεταβίβαση Άδειας «Α»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία η οποία εφαρμόζεται όταν μεταβιβάζεται μια Άδεια «Α» σε άλλη επιχείρηση η οποία κατέχει Άδεια Οδικού Μεταφορέα στην κατηγορία εμπορευματικών μεταφορών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Έντυπο ΤΟΜ 304 (06/05)).

2. Αντίγραφο της Άδειας «Α» που θα μεταβιβαστεί».

3. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδεια «Α» που θα μεταβιβαστεί.

4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδεια «Α» που θα μεταβιβαστεί.

5. Αντίγραφο των Αδειών Οδικού Μεταφορέα:

(I) της επιχείρησης που μεταβιβάζει την Άδεια «Α» και

(II) της επιχείρησης στην οποία μεταβιβάζεται η Άδεια «Α».

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17

Υλοποίηση έγκρισης της αίτησης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Επιστολή έγκρισης από Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας του οχήματος στον οποίο αναφέρεται η Άδεια «Α» που θα μεταβιβαστεί.

3. Πρωτότυπη Άδεια «Α» του οχήματος που θα μεταβιβαστεί.

Τέλος Υπηρεσίας: €17,09

Επικοινωνία:

Μαρία Φενερίδου │ +357 22 807151 │ mfeneridou@rtd.mcw.gov.cy

Εύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy

Νεοφύτα Κυριάκου │ +357 22 807189 │ nkyriacou@rtd.mcw.gov.cy

Show details for IV. Άδεια «Δ»IV. Άδεια «Δ»
Show details for V. Άδεια «Ε»V. Άδεια «Ε»


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 10:05:45 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ