Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Γενικές Πληροφορίες – Ενιαία Ψηφιακή Θύρα


1(Α). Διαδικασίες για τη νομοθεσία της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα


Show details for Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)Ι. Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)
Show details for II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (II. Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστ.Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ)
Show details for III. Άδεια «Α»III. Άδεια «Α»
Hide details for IV. Άδεια «Δ»IV. Άδεια «Δ»

IV. Άδεια «Δ»

Α. Χορήγηση Άδειας «Δ»

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία με την οποία ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) υποβάλλει αίτηση για να αποκτήσει Άδεια «Δ» για να εκτελεί διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία απευθύνεται μόνο σε όσους κατέχουν Άδεια Οδικού Μεταφορέα στην κατηγορία εμπορευματικών μεταφορών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια «Δ» (Έντυπο ΤΟΜ 305(01/05)).

2. Υπεύθυνη δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα και τον κάτοχο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας ότι η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης.

3. Αντίγραφο της Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Τέλος Υπηρεσίας: €34,17

  • ·Η υλοποίηση της έγκρισης της αίτησης θα γίνεται μόνο στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Επικοινωνία:

Μαρία Φενερίδου │ +357 22 807151 │ mfeneridou@rtd.mcw.gov.cy

Εύη Γεωργίου │ +357 22 807152 │ egeorgiou@rtd.mcw.gov.cy

Νεοφύτα Κυριάκου │ +357 22 807189 │nkyriacou@rtd.mcw.gov.cy


Show details for V. Άδεια «Ε»V. Άδεια «Ε»


Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/01/2021 10:05:45 AMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά και αγροτικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ