Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση


Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2021-11-24 Ηλεκτροκίνηση διάγραμμα διαδικασίας αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Υποβολή αίτησης στο Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνιση επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνιση (2η) επί των Σχεδίων (α) Απόσυρσης και (β) Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράρτημα 7 - Ηλεκτροκίνηση Γραπτή Συναίνεση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Κατηγορίες Χορηγίας Η1 μέχρι Η13).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Κατηγορία H14).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Υπεύθυνη Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Περίοδος Υλοποίησης Έγκρισης Σχεδίων Χορηγιών για Ηλεκτροκίνηση και Απόσυρση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2022-03-21 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες - Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2022-04-18 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες της κατηγορίας χορηγίας Η14 - Σχέδιο Ηλεκτροκ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2022-05-03 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων (Β' κύκλος) σε επιλαχόντες - Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2022-06-06 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες (Β' κύκλος) της κατηγορίας χορηγίας Η14.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2022-06-14 Αποστολή προκαταρτικών εγκρίσεων (Γ' κύκλος) σε επιλαχόντες - Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης.pdf

Τελευταία Ενημέρωση στις: 14/06/2022 02:02:45 PMΕγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Συνδεθείτε με - link to : www.roadsafetycyprus.gov.cy

Χορηγίες για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση

Διαδυκτιακές υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αστικά Ταξί ανά επαρχία

Ανανέωση άδειας Κυκλοφορίας

Πρόσβαση σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα

«Χρήση Παιδικών Καθισμάτων για μαζική μεταφορά παιδιών 3-6 ετών – νηπιαγωγείων»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Age statistics - CY fleet - Licensed on 31122020

Εγγραφή πολιτών στο σύστημα άμεσης ενημέρωσης μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Δραστηριότητες ΤΟΜ

Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΕΚΚΟ